مهدويت در قرآن آيات متّبع - صفحه 47

مهدويت در قرآن: آيات متّبع

غلام‏حسين تاجرى‏نسب ۱

چكيده: نويسنده در اين گفتارـ كه هدف آن، تبيين ريشه‏هاى استوار عقيده‏ى مهدويّت در قرآن است‏ـ بخشى از آيات قرآن را كه در باب مهدويت است، مطرح مى‏كند. وى، اين گروه آيات را «آيات متّبع» ناميده، يعنى آياتى كه روايات مربوط به مهدويت ذيل آن‏ها در منابع شيعى از منابع سنّى نقل شده (قسمت اوّل) و آياتى كه روايات مربوط به مهدويت ذيل آن‏ها، در منابع سنّى از منابع شيعى نقل شده است (قسمت دوم). قسمت دوم خود به چند بخش تقسيم شده است: تفسير ظاهر آيات، تأويل باطن آيات، تعيين مصداق، تمثل و استشهاد. در اين گفتار، در مجموع، 36 آيه و 74 روايت، از ميان آيات و روايات فراوان مهدويت، انتخاب شده است. ضوابط اين گزينش و علّت انتخاب روش تفسير مأثور براى اين پژوهش در مقاله‏ى «مهدويت در قرآن: آيات مشترك» (در شماره 10 سفينه) توضيح داده شد.

كليد واژه‏ها: قرآن، تفسير اثرى/ امام مهدى عليه ‏السلام ، آيات مهدويّت/ تفسير، شيعى و سنّى/ مهدويّت، اصالت قرآنى.

1.دكتراى علوم قرآن و حديث، مدرّس دانشكده اصول دين، تهران.

صفحه از 75