مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : سلوک سرخ
پديدآورنده : مهرداد ویس کرمی
محل نشر : اصفهان
ناشر : انتظار سبز
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1381 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 110
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

سلوک سرخ

شرحی عرفانی بر زیارت عاشورا

این نوشتار، شرحی عرفانی بر زیارت عاشورا است که مؤلف با بهره گیری از آیات قرآن و احادیث اهل بیت (علیهم السلام)، به بیان اسرار و لطایف عرفانی آن پرداخته است.

به عقیده مؤلف، زیارت و ادعیه را می توان از دو منظر مورد توجه قرار داد. منظر اول: از آن جهت که ادعیه و زیارات، حاوی معارف عمیق اعتقادی است، بیشترین توجه و عنایت شارحان، متوجه این جنبه ارزشمند شده است، اما از منظر دوم: ابعاد معنوی و عرفانی زیارات که سالک الی الله را با خود به مقصد می کشاند و او را تا وصول به سر منزل مقصود راهنمایی می کند، مورد توجه است:

در این نگاه، ادعیه و زیارات، حکایت از سلوک عملی معصوم می نماید و هنگامی که سالک الی الله از لفظ و مفهوم گذر می کند و به بطن وقایعی که در ورای آن مستور است، راه پیدا می کند، جان خود را درمتن وقایع مشاهده می کند و عملًا به سوی مقصد رهسپار می گردد.

منظر اول، کمین گاه لفظ و مفهوم است و زبان و عقل زائر به شکار در این کمین گاه می پردازد.

در حالی که در منظر دوم، جان زائر در باطن زیارت شناور می شود و پیش از آن که به صید بپردازد، اسیر صیادِ قهاری می شود که او را به ساحل قرب می کشاند.

فهرست

نیازمندی عالم انسانی به صراط و میزان،

توضیحی درباره عقل عملی و عقل نظری،

ضرورت همراهی تزکیه با تعلیم،

مراتب عقل عملی، جایگاه طواف در زندگی بشر،

نقش ابا عبدالله الحسین(ع) در هدایت بشر،

روایاتی در فضیلت زیارت عاشورا، عاشورا و احیای اسلام،

فلسفه القای زیارت عاشورا،

مراتب سلام،

مراتب لعن.