آرزوهای بیجا

رسول خدا(ص) با رسم خطوطی نشان داد که آرزوها، دور و دراز و دست نیافتنی است.

درآمدی بر روان شناسی آرزوها با رویکرد اسلامی

نویسنده با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین ماهیت آرزو، نحوه عملکرد آن و آثار و نتایج روان شناختی ...

کتاب درآمدی بر روان‌ شناسی آرزوها با رویکرد اسلامی منتشر شد

کتاب "درآمدی بر روان‌ شناسی آرزوها با رویکرد اسلامی" تألیف حجت الاسلام دکتر حمید رفیعی هنر، به زبان فارسی ...

آرزوی معقول

پیرمردی مشغول بیل زدن در زمین بود. با دعای حضرت عیسی(ع) خداوند آرزو را از او گرفت. همان موقع پیرمرد، ...

آرزو مانع دیدن اجل

توجه زیاد انسان به آرزو، سبب می شود اجل را به فراموشی بسپارد.

نقش آرزوها در رضایت زندگی بر اساس مدل اسلامی عملکرد أمل: یک بررسی مفهومی

در منابع روان‌شناختی حداقل به سه دیدگاه در زمینه رابطه آرزوها و رضایت زندگی می‌توان دست یافت؛ وجود رابطه، عدم ...

156 ـ نقش آرزو در زندگی

مشکات هدایت (156)

نقش آرزو در زندگى فردى و اجتماعى

نقش آرزو در زندگى فردى و اجتماعى چیست؟

گمشده آرزومندان

گم شده واقعی و اصلی آرزومندان چیست؟

خطرِ داشتنِ آرزوى دراز

آرزو ، رحمت الهى و قوام زندگى است و انسان، بايد از اين رحمت و سرمايه ، هر چه بيشتر ...

بی اعتنایی به نعمت های دیگران

نعمت هايى كه خداوند به برخى عطا كرده است ، نبايد موجب برانگيختن آرزوهاى دور و دراز و دست نيافتنى ...

هوای نفس و درازی آرزو

شرح چهل حدیث (10)

سرزنش آرزوی دور و دراز در احادیث

از یک سو روایات، آرزوی دور و دراز را نکوهش کرده اند و از سوی دیگر انسان قابلیت رسیدن به ...

خیال مهار نایافته: تبیین مدل نظری عمل‌کرد «أمل» بر اساس منابع اسلامی

أمل (آرزو) یک سازه روان‌شناختی است که نقش آن در نوع شخصیت، هویت‌یابی، پیشرفت و مقابله با تنش‌ها در روان‌شناسی ...