جایگاه و نقش باورهای کلامی در نقد حدیث و آسیب‌های آن

دچار شدن حدیث به آفت­ هایی از قبیل جعل، تحریف، تصحیف و نقل به معنا، سبب گردید که عالمان و ...

ناسازگاری عدد و معدود در روایات با تأکید بر روایت مکارم اخلاق انبیا

صحت یک متن حدیثی، افزون بر روش‌های شناخته شده اعتبارسنجی سندی، به هماهنگی متن حدیث نیز وابسته است. یکی از ...

احادیث جمال یوسف در منابع اهل سنّت؛ آسیب‌شناسی و تاریخ‌گذاری

تاریخ‌گذاری احادیث جمال یوسف در منابع اهل سنّت و اعتبارسنجی اسانید آن مسأله اصلی این مقاله است. نتایج این پژوهش ...

آسیب شناسی حدیث

این کتاب، به بررسی و شناخت آسیب هایی که به حدیث وارد شده، می پردازد.

گونه‌شناسی آسیب‌های اخبار عاشورا

به علت آمیخته شدن اخبار سرّه و ناسره در روایت تاریخی کربلا،‎‎اظهار نظر در این خصوص ‏سخت دشوار شده و ...

آفت تصحيف در روايات و راهکارهاي شناسايي آن

بي ترديد، احاديث گنجينه گرانسنگ در ميان منابع معرفتي انديشه اسلامي است. با توجه به آسيب‌پذير بودن اين احاديث؛ محدثان ...

آسیب‌شناسی روشی جریان روایت‌گرا در تفسیر

در مقاله حاضر، روش استفاده اصحاب جریان تفسیری روایت‌گرا از روایات نقد و بررسی می‌شود. از نگاه نگارنده، آسیب‌های اساسی ...

آسیب شناسی فهم روایات (علل، تعارض و عوامل آن)

حدیث، تنها گزارشگر سنت، پس از قرآن کریم، مهم‌ترین منبع معارف اسلامی است. در این میان، هر دین شناس و ...