کلمات مشابه :دانایی، علم

038 ـ و المظهرین لامر الله و نهیه

وَ الْمُظهِرينَ لأِمْرِ اللّهِ وَ نهْيِهِ

آگاهی دادن به مردم / 95 مریم ـ 49 اسراء

قرآن در آيینه نهج البلاغه (96)

بایسته های بسیج (1)

آگاهى هاى دينى، راز تداوم دين دارى، آگاهى هاى سياسى