محبت رسول خدا(ص) در دل ابوذر

ابوذر در راهی سه روز از رسول خدا(ص) عقب ماند. وقتی به آبی گوارا رسید، مقداری از آن برداشت ولی ...

ابو ذر غِفاری

چهارمین یا پنجمین کسی که در مکه اسلام آورد.

روایت اگر ابوذر از دل سلمان خبر داشت او را می کشت!

چگونه ممکن است ابوذر اگر از دل سلمان خبر داشت او را می کشت؟! (لَوْ عَلِمَ أبوذر مَا فِی قَلْبِ ...

تبیین روایت «لَوْ عَلِمَ أبوذر مَا فِی قَلْبِ سَلْمَان لَقَتَلَهُ »

روایت «لَوْ عَلِمَ أبوذر مَا فِی قَلْبِ سَلْمَان لَقَتَلَهُ » تشریح شده است.

تبعيد ابو ذر

آیا در متون کهن، تحریفی در مورد تبعید ابوذر دیده می شود؟

تحريف تاريخ در ماجراى تبعيد ابو ذر

تحريف حقايق در متون كهن تاريخى از يك سو تأسفبار و از سوى ديگر ، لغزاننده و دگرگونساز چهره وقايع ...

ابو ذر غِفارى

از صحابیان والامقام رسول خدا(ص)

ابوذر و سلمان

منظور از این روایت که اگر ابوذر می دانست در قلب سلمان چه می گذرد او را می کشت، چیست؟ ...