نقد روایات فریقین درخصوص قرائت غیررایج «ولا تُسألُ عَن أصحَابِ الجَحِیم»

روایات از جمله مستنداتی است که صاحبان منابع احتجاج قرائات و مفسران فریقین در توجیه وجوه قرائی به آن استناد ...

تأثیرات جریان مدینه محوری در گسترش و ترویج برخی قرائات قرآنی

بررسی تحولات صورت گرفته در خصوص گسترش قرائات در بوم‌های مختلف و شیوع اختلافات و کثرت قُراء مشهوری که قرائتی ...

ارزیابی ادلۀ دیدگاه رواج تاریخی قرائت عاصم به روایت حفص

شناخت قرائت صحیح قرآن کریم از میان قرائت‌های مختلف نه تنها به عنوان یک بحث نظری در علوم قرآنی، بلکه ...

اختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه ‏

اختلاف قرائات قرآنی در برخی از آیات الاحکام، باعث اختلاف در برداشت و فهم مفسران و فقها شده است. در ...

قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی

ترجمه ی نه مقاله ی غربیان در دو موضوع تحریف و قرائات و نیز مصاحف گرد آمده است.

بررسی اسناد قرائات هفت‌گانه در روایات فریقین

بررسی اسناد قرائات هفت‌‌گانه به ما نشان می‌‌دهد که این قرائات از نظر اعتبار، در یک سطح قرار ندارند. اسناد ...

بررسی پیشینه و انگیزه های مستشرقین از پرداختن به موضوع اختلاف قرائات قرآنی

تاکنون صدها مستشرق راجع به قرآن کریم تحقیق کرده و آثاری منتشر کرده‌اند که بسیار قابل تأمل و بررسی است، ...

بررسی تاریخی «قرائة العامة» و ارتباط آن با روایت حفص از عاصم

قرائت قرآن، یکی از مهم‌ترین مسائل تاریخ قرآن کریم است، درباره زمان پیدایش اختلاف قرائات، انتساب آن به پیامبر یا ...

بررسی چگونگی تأثیر اختلاف قرائات‌ در برداشت‌های تفسیری مجمع البیان ‏

تفسیر صحیح آیات کلام الله مجید، همواره و در طول تاریخ اسلام تا به حال، یکی از ضرورت‌های جامعه اسلامی ...

اختلاف قرائت يا تحريف قرآن

مقاله حاضر به بررسى برخى روايات دال بر تحريف قرآن مى پردازد كه متون حديثى و تفسيرى كهن شيعه آنها ...