ردپای اسرائیلیات در روایات مهدوی(عج)

با میدان دادن به برخی اهل کتاب تازه مسلمان در نقل قصص و روایات دروغینی که ریشه در خرافات و ...

بررسی تطبیقی روایات مواجهه حضرت یوسف(ع) با پدر

در جوامع روایی و تفسیری، 10 روایت درباره مواجهه حضرت یوسف(ع) با پدر وجود دارد که در آنها از بی‌احترامی ...

بررسی ابعاد تأثیر فرهنگی یهود بر جامعۀ اسلامی بعد از پیامبر(ص)

سابقۀ حضور یهود در جزیرة العرب به دورۀ پیش از اسلام بازمی گردد. ظاهراً یهودیان در ادوار مختلف به این ...

بررسی روايات تفسیری فريقين در مسئله ازدواج حضرت با یوسف (ع) زلیخا

در قرآن کریم مطلبی دربارۀ ازدواج حضرت یوسف علیه السلام با زليخا نيامده است، اما در جوامع روايی و  ...

خداگونه بودن انسان؛ روایتی اسرائیلی یا آموزه مشترک ادیان ابراهیمی؟

خلقت خداگونه انسان برای اولین بار در آموزه های تورات آمده است. بر طبق آنچه سفر پیدایش بیان می کند ...

معنا و منشأ اسرائیلیات

اسرائیلیات به چه معنایی است و منشأ آن چیست؟

اسرائیلیات در تفاسیر

وجود اسرائیلیات در تفاسیر قرآن کریم، از جمله مشکلات دست از کتاب هاست که این پایان نامه به آن پرداخته ...

اسرائیلیات و تأثیر آن در تفاسیر قرآن

راهیابی اسرائیلیات در تفاسیر قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته است.