جایگاه و کارکرد اصول و قواعد فقه الحدیثی در «استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار»

درک و فهم حدیث به عنوان دومین منبع احکام و دستورات اسلام از اهمیت شایانی برخوردار است. علوم حدیثی از ...

نقد یک دیدگاه، با سنجشی میان دانش فقه‌الحدیث و اصول فقه‌الحدیث

شکی نیست که مهمترین راه دستیابی به آموزه‌های دینی بعد از قرآن، احادیث معصومان (ع) ‌است. با توجه به اهمیت ...

حجیت خبر واحد در مسائل اصول فقه

حجیت خبر واحد یکی از مباحث مهم اصول فقه است. از آنجا که اثبات حجیت یک چیز در یک علم، ...

اصول

كُلُّ شَيءٍ مُطلَقٌ .الإمامُ الصّادقُ عليه السلام :كلُّ شيءٍ مُطْلَقٌ حتّى يَرِدَ فيه نَصٌّ . ۱ عنه عليه السلام :كلُ شيءٍ مُطلقٌ ...

كاربرد روش‌های اصول استنباط

این تحقیق با هدف گسترش کارکرد قواعد علم اصول استنباط به حوزه‌های عرفان و اخلاق اسلامی، به تجزیه و تحلیل ...