نتیجه افراط در استفاده از حلال

رسول گرامی اسلام(ص) زیاده روی از استفاده از حلال را هم شایسته نمی دانست.

حفظ مردم از افراط در عبادت

امامان(ع) مراقب بودند که همه بر یک امر مستحبی، عمل نکنند تا مردم تصور وجوب نداشته باشند.

زهد افراطی

عثمان بن مظعون تصمیم گرفته بود از همه چیز دنیا دوری جوید. از زن، گوشت و حتی می خواست خود ...

افراط و تفریط در توجه به قرآن و روایات در تفسیر صحیح نیست

استاد حوزه علمیه با برشمردن چهار مرتبه در برداشت و فهم قرآن تاکید کرد: برخی می‌گویند حق نداریم جز با ...

پرهیز از افراط و تفریط در نسبت‌دادن و یا نفی مجاز و مبالغه به قرآن و روایات

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه یکی از گرفتاری‌های ما این است که برخی هر حقیقتی از قرآن ...

خشونت مذهبی در پناه نص گرایی(ظاهرگرایی) در اسلام و مسیحیت؛ با تأکید بر سلفی گری اسلامی و بنیادگرایی مسیحی

امروزه به طور فزاینده، شاهد بروز گسترده خشونت و افراط در پوشش باورهای مذهبی هستیم. در اسلام و مسیحیت نیز ...