54 - دعای پنجاه و چهارم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي اسْتِكْشَافِ الْهُمُومِ. دعاى آن حضرت در زدودن اندوهها.

21 - دعای بیست و یکم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السّلَامُ إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ وَ أَهَمّتْهُ الْخَطَايَا. دعای آن حضرت در هنگامی که کاری او را ...

15 - دعای پانزدهم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا مَرِضَ أَوْ نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ أَوْ بَلِيَّةٌ. دعاي آنحضرت به وقت بيماري یا ...

درمان بيمارى نگرانى‏ هاى ناروا

در منابع اسلامى ، ره نمودها و دستور العمل هاى بسيار مهم و ارزنده اى در زمينه درمان بيمارى اندوه ...

مبارزه با آفت ‏هاى شادى‏

براى دستيابى به زندگىِ توأم با شادى ، پيش از هر اقدام ، مبارزه با آفت ‏هاى شادكامى ، ضرورى ...

شيعيان واقعى و اندوه حرمان از ديدار معشوق

آيا در اسلام حزن و اندوه مطلوب است، يا شاد و سرور بودن؟ با اينكه حكم آنها به اقتضاى شرايط ...

برنامه روزانه شيعيان واقعى (2)

اين مقال شرحى است بر اوصاف و ويژگى هاى رفتارى روزانه شيعيان از منظر اميرمؤمنان على عليه السلام. شيعيان بر ...

چگونگى تأثير توكّل در درمان حُزن از منظر قرآن و حديث

حُزن و اندوهِ شديد و مداوم، از جمله بيمارى هاى روحى و اخلاقى است كه آسيب هاى گوناگونى را در ...

عارف و اندوه

میان حدیث هایی که عارف را اندوهگین می خوانند و روایاتی که عارف را بدون اندوه معرفی می کنند، چگونه ...

146 ـ خوشرویی مؤمن

مشکات هدایت (146)

125 ـ از آثار شادی و غم

مشکات هدایت (125)

درمان نگرانی ها

با توجه به احادیث و تعالیم دینی چگونه بر نگرانی ها و ناراحتی ها و غم ها غلبه کنیم؟

افسردگى و حزن در آیات، روایات و روان‏شناسى (بررسى تطبیقى)

موضوع تحقیق، عبارت است از بررسى علل افسردگى و حزن و اندوه و راه‏هاى پیشگیرى و درمان آن از نظر ...