بررسی تحلیلی قرآن شمارۀ 77 موزۀ آستان قدس رضوی و تطبیق آن با قرآن‌های دورۀ سلجوقی

سیر تحوّل هنر قرآن‌‌آرایی و ترجمه تا دورۀ سلجوقیان، روند طبیعی خود را طی کرد. این روند در عصر سلجوقیان ...

گونه شناسی و تحلیل مفاد روایات شیعی باب التسلیم، با رویکرد تسلیم در برابر اهل بیت(علیهم‌السلام)

تسلیم در برابر معارف بیان­ شده توسط پیشوایان دینی، موضوعی است که بسیاری از روایات شیعی بر آن تأکید کرده ...

تحلیل درصد بهره‌مندی تفاسیر قرآن از روایات اهل‌بیت(ع)

تولید علم به جای توزیع علم، در گرو تعیین مرزهای دانش در موضوع مورد پژوهش است. در زمینۀ روایات تفسیری ...

نگاهی به نقش و جایگاه مؤلّفه‌‏های «کتابْ‌محور» در ارزیابی‌‏های حدیثی قدما در پرتو تحلیل منابع فهرستی

بنا بر نظر مشهور، عالمان امامی به دو گروه عمدۀ متقدّمان و متأخّران قابل تقسیم‌اند. تفاوت‌‏های متعددی میان این دو ...

تحليل موضوعی مقالات نشريات علمی _ پژوهشی حوزه علوم حديث منتشر شده بين سال‌های 1386 - 1390

هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان پراكندگی و گرایش موضوعی مقالات حوزه علوم حدیث در نشریات علمی _ پژوهشی بین سال‌های ...

موضوعات نگاری در شيعه؛ توصيف و تحليل

این مقاله می‌کوشد آماری از مکتوبات عالمان و نویسندگان شیعی در زمینه موضوعات ارائه کند و سپس آنها را توصیف ...

تحليل و بررسی روايات سهو النبی صلّی الله عليه و آله و سلّم

يکی از شبهه‌های مطرح شده در موضوع عصمت پيامبران اين است که آيا پيامبران از ناخود آگاهی (سهو) و فراموشی ...

تحليل استنادی مقالات فصلنامه علوم حديث

اين پژوهش با روش تحليل استنادي، مقالات منتشر شده در فصلنامه علوم حديث را مورد بررسي قرار داده است. از ...

تحليلی بر احاديث نفی قضای غير حتمی الهی

در مقابل روايات فراوانی كه بر دو گونه محتوم و غيرمحتوم بودن قضای الهی دلالت دارند، رواياتی نيز هست كه ...