ندامت

کلیپ قرآنی ـ حدیثی

461 - تدبیر نیرنگ‌ها

و هَب لي مَكراً على‌ مَن كايَدَني. در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق امام سجاد (علیه السّلام) از خداوند ...

تعارض تقدیر و تدبیر

اگر امور زندگی با تقدیر الهی تنظیم شده پس چگونه می توانیم در مورد آینده ی خود برنامه ریزی و ...

ترین های اوصاف

ره‌توشه (58)

توضيحى درباره آنچه به ظاهر بر تعارض تقدير و تدبير ، دلالت دارد

در نگاهِ ابتدايى به برخی احاديث، به نظر مى رسد كه ايمان به تقدير ، با برنامه ريزى و تدبير ...