شیوه ‏شناسی محقق شوشتری در شناسایی و حل تصحیفات راه‏ یافته در نام راویان (با تأکید بر کتاب قاموس الرجال)

در گزارش سند روایات و همچنین منابع رجالی، تصحیفاتی در نام، کنیه و یا لقبِ راویان مشاهده می‏شود؛ قدم اول ...

رویکرد رجالی آیت‌الله بروجردی در کشف تصحیف سند روایات کتب اربعه با تأکید بر کتاب الموسوعة الرجالیة

کتاب الموسوعة الرجالیة اثری مفصل و ماندگار از آیت‌الله بروجردی است. در این نوشتار تلاش شده، روش‌شناسی ایشان در تشخیص ...

نگاه فقه‌الحدیثی به روایت «مَن قال یَعلَمُ اللّه لمِا لا یَعلَمُ اللّه»

علم، از صفات کمال خداوند است و هیچ محدودیتی ندارد. قرآن مجید احاطۀ علم خداوند را به همه‌چیز می‌داند و ...

روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجال

مقالۀ حاضر روش‌های شوشتری در شناسایی و تصحیح تحریف‌های راه‌یافته در تنقیح المقال علامه مامقانی‌ راـ که قاموس الرجال تعلیقی ...

ارزیابی «نقل به معنا» و «تصحیف» در الجامع الصغیر

الجامع‌ الصغیر، یکی از جوامع روایی معروف اهل سنت است که با روش الفبایی(بر حسب ابتدای روایات) تدوین شده است. ...

تصحیف "استیثاقنا" به "استثناؤنا" و اثر آن در شرح ها و ترجمه های نهج البلاغه

متون قدیم عربی و فارسی در طول تاریخ در اثر استنساخ مکرر و یا سهو القلم کاتبان دستخوش تصحیف و ...

نقش قرآن در کشف و اصلاح تصحیف در روایات

بهره‌گیری از روایات منوط به زدودن آسیب‌های وارد بر آن است. یکی از این آسیب‌ها تصحیف است که موجب تغییر ...

التّصحيف في متن الحديث

الكتاب الذي من يديك أيّها القارئ الكريم هو محاولة متواضعة لعلاج التصحيف الطارئ على الحديث، على أمل أن يكون وافيا ...

آفت تصحيف در روايات و راهکارهاي شناسايي آن

بي ترديد، احاديث گنجينه گرانسنگ در ميان منابع معرفتي انديشه اسلامي است. با توجه به آسيب‌پذير بودن اين احاديث؛ محدثان ...