699 - توفیق الهی (۲)

اللَّهُمَّ... وَفِّقْنِي لِلَّتِي هِيَ أَزْكَى.، مفهوم «ازکی».معنای لغوی «ازکی»، کلمه «ازکی» اسم تفضیل از ریشه «زکو» است. این ریشه ...

698 - توفیق الهی

اللَّهُمَّ ..... وَفِّقْنِي لِلَّتِي هِيَ أَزْكَى، «زبان گشودن به هدایت» به عنوان مقدمه برای سه امر مهم دیگر بیان شده ...

470 - نصحیت‌پذیری از بزرگ‌ترین توفیق‌ها

و وَفِّقني لِطاعَةِ مَن سَدَّدَني، و مُتابَعَةِ مَن أرشَدَني. در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق گفتیم اولاً توفیق ...

469 - حُسن نیت مهم‌ترین عامل توفیق الهی

اولین مطلبی که تبیین این فراز نورانی مطرح شد این بود که توفیق در لغت به معنای هماهنگی و سازگاری ...

468 - مفهوم توفیق الهی

و وَفِّقني لِطاعَةِ مَن سَدَّدَني، و مُتابَعَةِ مَن أرشَدَني. در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق از خداوند منان اینگونه ...