بازشناسی مبانی حجیّت قول دانشیان رجال

یکی از مسائل مهم در کتب استدلالی رجالی متداول که در دوره‌های اخیر تدوین می‌شود، توجه به دلیل و مبنای ...

قلمرو دانشی حجیت خبر واحد

احادیث پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در کنار قرآن در معرفت بخشی و ارائه معارف الهی نقشی اساسی دارد. روشن است ...

گستره حجیت خبر واحد در آموزه‏ های اعتقادی

آموزه‌ها و معارف دین را می‌توان به سه دسته اساسی آموزه‌های بینشی (عقاید)، آموزه‌های ارزشی (اخلاق) و آموزه‌های کنشی (احکام) ...

حجیت و عصمت ذاتی عقل

بهره‌گیری هر چه بیشتر از منابع اصیل دین در عرصه استنباط، بستگی به میزان درک ما از آنها دارد. هر ...

بازخوانی انتقادی مبانی حجیت نداشتن خبر واحد در اعتقادات در مکتب بغداد

حجیت خبر به عنوان یکی از منابع معرفت در شاخه‌های مختلف علوم دینی همچون فقه، کلام و تفسیر از دیرباز ...

ارزش معرفت

چشمه ایمان

مبانی حجیت قرآن کریم در نظر مرحوم میرزا مهدی اصفهانی: معرفت عقل و علم

در این گفتار، مطالبی از میرزا مهدی اصفهانی (1303- 1365 ق.) می‌خوانیم. اصفهانی بر این باور است که معرفت خدا ...

تحليل تفاوت‌ ديدگاه‌هاي قايلان به حجيّت اخبار آحاد در حوزه تفسير

بحث از خبر واحد و حجيت آن، يکي از مباحث مهم و اثر گذار در عرصه‌‌هاي مختلف علوم ديني است. ...

حجيت قول صحابه

در اين مقاله تعريف صحابه، سبب پيدايش بحث عدالت صحابه از ديدگاه فريقين، ديدگاه‌های سه گانه اهل سنت و ديدگاه ...

حجّيت اخبار آحاد در اعتقادات

بی شك، حجيت روايات آحاد در حوزه اعتقادات، از تأثيرگذارترين مباحث در حوزه‌های تفسير و عقايد و كلام است كه ...

حجيّت و نقش دانش های بشری در فهم و نقد روايات

علامه شعرانی از عالمانی است که با پشتوانه ای از دانش‌های معقول و منقول به فهم و شرح احاديث و ...

نقدمتن(2)(حجيت واعتبار،ضوابط وقواعد)

در قسمت نخست اين مقاله، در شماره ۲۶ فصلنامه، با بررسى اجمالى از پيشينه نقد متن در ميان مسلمانان، به ...