معناشناسی روح در قرآن کریم

از میان آموزه‌های قرآنی که نقشی اساسی در مجموعه معارف الهی و زیربنایی برای شناخت انسان و معارف پیوند یافته ...

ویژگی‌ها و مصداق روح‌القدس در قرآن و حدیث

در قرآن کریم و روایات اهل‌بیت: از حقیقتی به نام «روح‌القدس» سخن رفته است. مفسّران و شارحان حدیث، هرکدام بر ...

052 ـ و ایدکم بروحه

وَ أيَّدَكُمْ بِرُوحِهِ

روح القدس

اشاره به سوره شعراء ، آيه 193

بررسي احاديث « الكافي » درباره « روح القدس » و مقايسه آن با ديدگاه مسيحيت

«روح» و «روح القدس» ، از موضوعات پر رمز و راز در حوزه هاى اديان و عرفان است. واژه روح، ...