استفاده از امور دنیایی

پیامبر اکرم(ص) کسانی را که خود را بی بهره از امور دنیایی می کنند، مذمت فرمود.

توجه به همسر

نباید با افراط به عبادت، از توجه به همسر کوتاهی کرد.

حقوق زن و شوهر بر یکدیگر

حقوق متقابل زن و شوهر در این حدیث باین شده است.

پاداش توجه به همسر

توجه به زن، پاداش فراوان به دنبال دارد که این حدیث به آن اشاره می کند.

زن داری

این حدیث نشان می دهد که رسیدگی به امور خانواده از بسیاری از کارهای خوب و پرثواب دیگر، اهمیت بیشتری ...

زن داری

به مناسبت کم اعتنایی مردی به همسرش، پیامبر اسلام(ص) پاداش فراوان برای توجه به همسر بیان فرمود.