رازهای ماندگاری و جایگاه نهج البلاغه

مدیر بنیاد بین المللی نهج البلاغه : مهم ترین دلیل ماندگاری نهج البلاغه و رواج آن در میان همگان، این ...

سید رضی

سید رضی، به رغم سن کوتاه، در ادبیات عرب، بلاغت، تفسیر، فقه، کلام و حدیث، آثار ارزشمندی از خود به ...

اقدامات سید رضی در نهج‌البلاغه

کتاب نهج‌البلاغه یکی از کتاب های مهم حدیثی است و نویسنده آن محمد بن حسین ملقب بهرضی می‌باشد. نهج البلاغه ...

امام حسین (ع) در شعر شیعی شریف رضی

امام حسین(ع) و نهضت عظیم ایشان انقلابی در عالم ایجاد کرد که مسیر تاریخ بشری را تغییر داد، انقلابی که ...

سيّد رضى

سید رضی کیست؟

سيّد رضى

عالم و شاعر قرن پنجم

روش سيد رضی رحمه الله در مواجهه با مجازات روايی در المجازات النبويه

وقوع مجاز در روايات، به اقتضای بشری بودن زبان آنها و به مثابه يکی از ابزارهای انتقال معانی گسترده و ...