شغل های نکوهیده

تعدادی از مشاغل نکوهیده در این حدیث شمرده شده است.

مشاغل نکوهیده

شخصی که در مورد شغل پسرش از پیامبر(ص) مشورت خواست، حضرت به او سفارش کرد که از پنج شغل بپرهیزد ...

اعمال شرایط احراز شغل گامی به سوی تمدن نوین اسلامی (باتاکید بر نامه امام علی(ع)به مالک اشتر)

در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله سوم از فرایند ایجاد تمدن نوین اسلامی، تشکیل دولت اسلامی است. از ...