آیت‌الله ری‌شهری: «خاطرات آموزنده» را برای مطالعه پیشنهاد می‌کنم

آیت‌الله محمدی ری شهری می‌گوید: به زودی دو کتابم با نام‌های «شناخت‌نامه حدیث» و «پرتوی از تفسیر اهل بیت(ع)» منتشر ...

نگاهی به کتاب «شناخت نامه قرآن»

‌نگاهي به کتاب «شناخت‌نامة قرآن »