زبان شوخی در کلام معصومان(ع)

با توجه به جایگاه مهم شوخی در تعاملات انسانی و نمود آن، شادی، که نیاز ضروری روح آدمی است، واکاوی ...

شوخی با نامحرم

امام باقر(ع) کسی را که در خلوت با زنی نامحرم شوخی کرده بود، مذمت فرمود.

ترساندن برای شوخی

شخصی که کفشش را جا گذاشته بود، فردی دیگر آنها را برای شوخی پنهان کرد. صاحب کفش نگران شد و ...

ترساندن به شوخی

وقتی افرادی تیر شخصی را که خوابیده بود، برداشتند و پس از بیداری او و ترسیدنش، دیگران خندیدند، پیامبر(ص) این ...

تحلیل انتقادی روایات به ظاهر متعارض در باب «مزاح»

امروزه، مطالعات علمی فراوانی روی شادی و نشاط به عنوان یکی از فرایندهای جسمی و روانی لازم و ضروری برای ...

129 ـ مؤمن، اهل شوخی است

مشکات هدایت (129)

مزاح

در روایتی آمده که پیامبر(ص) فرمود: با برادر ایمانی خود شوخی و مزاح مکن. ولی در روایت دیگر آمده: شوخی و مزاح از ...