پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ در برنامه سردار تنها تحلیل می‌شود

برنامه "سردار تنها" ماهیت و چرایی صلح امام حسن مجتبی (ع) و قیام حسینی را بررسی و تحلیل می کند. ...

نقد و بررسی مستندات روایی دوگانگی خُلق و خوی امام حسن و امام حسین (ع)

در منابع روایی، گزارش‌ها و روایاتی وجود دارد مبنی بر این‌که امام حسن و امام حسین (ع) تفاوت‌هایی اساسی با ...

عاصفة السلام

تحلیلی است از زندگانی و صلح امام حسن مجتبی(ع).

صلح امام حسن(ع) و قیام امام حسین(ع)

چرا با این که امام حسن(ع) و امام حسین(ع) هر دو امام و معصوم مى باشند ولى یکى راه صلح ...

روایات اعتراض امام حسین(ع) به صلح امام حسن(ع) در ترازوی نقد

از حوادث مهم صدر اسلام - که گاه در غبار تحریف فرو رفته - صلح امام حسن(ع) است. یکی از ...

جستاری در رویارویی امام حسین(ع) با صلح امام حسن(ع)؛ رویکرد و کنش

در خصوص شخصیت و نقش امام حسین (ع)، به‌ویژه آنچه مربوط به واقعه عاشورا است، نوشته‌ها و آثار بسیاری پدید ...

چرایی و چگونگی صلح امام حسن(ع)

ما به عنوان شیعه و معتقدان به ولایت ائمه(ع) ناگزیر از شناخت آن بزرگواران هستیم تا با درک عملکرد و ...

تحلیل وقایع تاریخی راهگشای حوادث امروز جامعه است

رییس پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه دارالحدیث با بیان این که انسان باید از تاریخ عبرت بگیرد، تحلیل وقایع ...

۷ شرط امام حسن(ع) در قرارداد صلح با معاویه

محمدحسین رجبی دوانی استاد تاریخ اسلام گفت: امام حسن(ع) ۱۲ هزار نفر را به فرماندهی پسرعمویش جدا کرد تا از پیشروی ...

حیات اقتصادی امامان (ع) از صلح امام حسن (ع) تا آغاز غیبت صغری

کتاب «حیات اقتصادی امامان (ع) از صلح امام حسن (ع) تا آغاز غیبت صغری» اثر مشترک بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان ...