ضوء الشهاب فی شرح الشهاب

شرح 898 حدیث پیامبر اکرم(ص) که در شهاب الاخبار آمده است.

ضیاء الشهاب فی شرح شهاب الاخبار

شهاب الأخبار، کتابی است از قاضی قضاعی مغربی (م ۴۵۴ه‍ . ق) که حدود هزار و دویست سخن حکمت آمیز ...