ظاهر و باطن

چه توضیحی در مورد ظاهر و باطن ـ صفات خداوند ـ در لغت، قرآن و حدیث آمده است؟

038 ـ و المظهرین لامر الله و نهیه

وَ الْمُظهِرينَ لأِمْرِ اللّهِ وَ نهْيِهِ

ظاهر و باطن

از صفات خداوند