چكيده زندگى نامه راويان احاديث تبيين معناى «اهل بيت»

تبیین معنای «اهل بیت» از امور مهم در مباحث حقانیت تشیع به شمار می رود. لذا بررسی راویانی که معنای ...

تحليلى درباره سبب انكار وفات پيامبر(ص)

چرا وقتی که پیامبر(ص) از دنیا رفت، عمر مرگ آن حضرت را انکار کرد؟

بررسی و نقد مراسم نهم ربیع در منابع شیعی

امروزه دشمنان اسلام برخی باورها و اعمال نادرست جهال یا معاندانِ فرق مختلف را حمایت می‌کنند و به آن دامن ...

وصيّت کتبی پیامبر(ص) در بستر بیماری

ماجرای وصيّت کتبی پیامبر(ص) در بستر بیماری چه بود؟

نقد و بررسى جلوگيرى عمر از نوشتن وصيّت

ماجراى تصميم پيامبر(ص) به كتابت وصيّت و منع عمر بن خطّاب را چگونه می توان تحلیل کرد؟

امام حسین(ع) پس از پیامبر ، تا شهادت پدر

امام حسین علیه السلام 25 سال از عمر خویش را در دوران خلفا گذراند . مشخّصه های عمومی این 25 ...

سبب انكار وفات پيامبر(ص)

چرا وقتی که پیامبر(ص) از دنیا رفت، عمر مرگ آن حضرت را انکار کرد؟

وقايع شورا برای جانشینی عمر

وقايع شورا برای جانشینی عمر را چگونه می توان تحلیل کرد؟

امام حسین(ع) دوران خليفه دوم

امام حسین(ع) دوران خليفه دوم چه نقشی داشت؟

انکار وفات رسول خدا(ص) از سوی عمر

پس از ارتحال پیامبر اکرم(ص) چرا عمر منکر درگذشت آن حضرت شد؟

نقد و بررسى جلوگيرى از نوشتن وصيّت

ماجراى تصميم پيامبر صلى الله عليه و آله به كتابت وصيّت و منع عمر بن خطّاب، ماجرايى تكان دهنده و ...

تحليل وقايع شورا

عمر در مورد جانشینی خود، به شورایی مى انديشد كه بتواند آرمان ها و اهداف او را فراهم آورد . ...

امام علی(ع) و ستایش عمر

امام علی(ع) در خطبه ی 228 نهج البلاغه از عمر بسیار ستایش کرده است. این خطبه چگونه با دیگر سخنان ...

اعتبارسنجی روایات جمع و تدوین قرآن کریم در زمان ابوبکر و عمر

مسأله جمع و تدوین قرآن کریم و اصول حاکم بر آن، از مسائل مهّم علوم قرآنی و اسلامی است. به ...