پرهیز از افراط و تفریط در نسبت‌دادن و یا نفی مجاز و مبالغه به قرآن و روایات

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه یکی از گرفتاری‌های ما این است که برخی هر حقیقتی از قرآن ...

معيارهای غلوّ در قرآن و روايات

آنچه در اين نوشتار به دنبال آن هستيم، به دست آوردن ملاک‌ها و معيارهايی از قرآن و احاديث معتبر است ...