بازخوانی اعتقادی قصیده «لامیه التُّرک» ملّاباشی در مدح امام امیرالمؤمنین علی

لامیات اصطلاحاً به تعدادی قصیده عربی گفته می­شود که با حرف رَویّ لام، قافیه آنها به پایان می­رسد. شعرای مشهور ...

چهار رساله دربارة حضرت ابوطالب و قصیدة لامیه

این گفتار، شامل دو ترجمة منظوم فارسی از قصیدة لامیة حضرت ابوطالب است که غلامرضا دبیران (1296-1365 شمسی) سروده است. ...

فضایل حضرت علی(ع) در قصیدة لامیّة‌ ابن عباد

اسماعیل بن عباد، ملقب به صاحب، وزیر فرهیخته و شاعر برجسته ایرانی و عربی‌سرای قرن چهارم است. صاحب ادیب و ...