شرح دعای 35 صحیفه سجادیه

دعا برای رضا به قضای الهی

طلب عافيت و رضا به قضا - فضليت صبر

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

رضاى شيعيان واقعى به قضاى الهى

يكى از ويژگى هايى كه اميرمؤمنان عليه السلام براى شيعيان واقعى برمى شمارند، اين است كه حال آنان هنگام ...

بداء يا محو و اثبات از منظر قرآن و حديث

«بداء» به معناى مصطلح، از باورهاى شيعه است و در روايات جايگاه ويژه‏اى دارد. اما همواره جمعى از اهل‏سنت با ...

قضا و قدر

امام رضا عليه السلام فرمود : «هشت چيز است كه جز به قضا و قدرِ خداوند نيست : خواب ، ...

بر حذر داشتن از جستجو درباره راز قَدَر

چرا از جستجو درباره راز قَدَر پرهیز داده شده است؟

قضا و قدر در لغت، قرآن و حدیث

قضا و قدر در لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟

ويژگى هاى مهمّ قضا و قدر

ويژگى هاى مهمّ قضا و قدر چیست؟

اقسام قضا و قدر

قضا و قدر چند قسم است؟

معناى ايمان به قضا و قدر

ايمان به قضا و قدر به چه معناست؟

اهمّيت ايمان به قضا و قدر

ايمان به قضا و قدر چه اهمیتی دارد؟

آثار خشنودى به قضا و قدر

آثار خشنودى به قضا و قدر چیست؟

قضا و قدر در آثار آیت الله میرزا مهدی اصفهانی

نویسنده پس از مروری گذرا بر نظریات ابن سینا و ملاصدرا و سهروردی در مورد قضا و قدر، به تفصیل ...

رابطة تقدیر و قضای الهی با افعال انسان در مدرسة کلامی قم

مسألة تقدیر و قضای الهی از مسائل بسیار برجسته در منظومة معرفتی شیعه است. این نوشتار به روش تحلیل گزاره‌ای ...

امكان يا عدم امكان بَدا در قضاى حتمى

در مورد امكان بَدا در قضاى حتمى، دو دسته حديث وجود دارد : دسته اوّل ، بر اين دلالت دارند ...

سخنى درباره قضا و قدر و رابطه آن با عدل خداوند

اطلاعاتى كه به بركت قرآن و احاديث پيامبر صلى الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام در ارتباط ...

بَدا در قضاى حتمى

آیا در قضای حتمی، ممکن است بدا صورت گیرد؟

اثبات جبر با تمسک به قضا و قدر

چگونه انسان در کارهایش اختیار دارد در حالی که اگر خداوند براى انسان ، كارى مثل خوردن شراب را ...

سخنى چند درباره سرّ قضا و قدر

توضیحی در باره قضا و قدر

سخنى درباره نقش قضا و قدر در پيدايش مصايب و شرور

آيات و احاديث ، به چند نكته بسيار مهم در شناخت مبدأ خير و شر در نظام آفرينش و نقش ...

توضيحى درباره احاديثى كه به ظاهر ، قضاى غير حتمى را نفى مى كنند

پاره ای احاديث ، به روشنى دلالت دارند بر اين كه قضاى الهى و مقدّرات او ، دو گونه اند ...

پژوهشى درباره امكان يا عدم امكان بَدا در قضاى حتمى

در مورد امكان بَدا در قضاى حتمى، دو دسته حديث وجود دارد : ...

تحليلی بر احاديث نفی قضای غير حتمی الهی

در مقابل روايات فراوانی كه بر دو گونه محتوم و غيرمحتوم بودن قضای الهی دلالت دارند، رواياتی نيز هست كه ...

بررسی مسأله قضا و قدر در فلسفه و آیات و روایات

در سه بخش تنظیم و تدوین ‏شده ‏است: بخش اول، نظرات فلاسفۀاسلامى دربارۀقضا و قدر. بخش دوم، آیات و روایات ...

دعا و بداء و رابطه آن با قضا و قدر با ملاحظه آیات و روایات

این نوشتار، در مورد دعا و نقش حیاتى آن در زندگى انسان است با توجّه به مباحث فرعى ‏اى كه ...