حضور و مراقبه همراه با شرح مناجات العارفین

مناجات با خداوند محور اصلی کتاب است.

ساختار موسیقایی مناجات امام علی (ع) در مسجد کوفه

موسیقی یکی از عناصر تحلیل ساختاری آثار ادبی است که نقش بسزایی در بیان و انتقال مفاهیم ایفا می‌کند و ...

نجواى نيازمندان به معبود (2)

اين مقاله شرحى است بر نجواى نيازمندان به معبود؛ دعاى مفتقرين امام سجاد عليه ‏السلام، كه توسط استاد صورت گرفته ...

نجواى نيازمندان به معبود (1): شرح مناجات مفتقرين

اين مقاله شرحى بر مناجات مفتقرين امام سجاد عليه ‏السلام است. كمال مطلوب انسان از طريق عبوديت و بندگى ‏اش ...

ضرورت ياد خدا و ارتباط آن با ياد كرد خدا از ما

اين مقاله، شرحى است بر مناجات ذاكرين امام سجاد عليه ‏السلام. در يكى از فرازهاى اين دعا، امام عليه ‏السلام ...

مناجات بررسى معناشناختى و جايگاه آن در آموزه‌هاى دينى

آنچه از اين پس در اين بخش مى‌خوانيد، شرح و تفسيرى است از جناب استاد مصباح بر مناجات «خمس عشر»، ...

جلوه‌هاى رضوان الهى و مناجات خدا با انسان

اين مقاله كه حاصل درس اخلاق استاد مى‌باشد، به بيان جلوه‌هاى رضوان الهى مى‌پردازد. از جمله اين جلوه‌ها مى‌توان به ...

المناجات الإلهيّات

المناجات الالهيّات مناجات مفصلى است از اميرالمؤمنين على عليه السلام كه از طرق متعدد شيعه و سنى روايت شده است. ...