20 - دعای بیستم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السّلَامُ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَ مَرْضِيّ الْأَفْعَالِ. دعای آن حضرت در طلب اخلاق ستوده و افعال ...

بررسی و تحلیل روایات مکارم الاخلاق

نقل، ترجمه و شرح روایات مکارم الاخلاق

بار خدايا! زبانم را به هدايت گويا كن و به من تقوا الهام فرما

شرح دعای بیستم (دعای مکارم الاخلاق) صحیفه سجادیه

در مسیر حق

شرح دعای بیستم (دعای مکارم الاخلاق) صحیفه سجادیه

توحید در عمل و نیت انسان

شرح دعای بیستم (دعای مکارم الاخلاق) صحیفه سجادیه

اجتناب از انفاق بر غیر مستحق ـ رفع کسالت در عبادت

شرح دعای بیستم (دعای مکارم الاخلاق) صحیفه سجادیه

رابطه انسان با جامعه

شرح دعای بیستم (دعای مکارم الاخلاق) صحیفه سجادیه

معاشرت با مردم

شرح دعای بیستم (دعای مکارم الاخلاق) صحیفه سجادیه

مکارم اخلاق

شرح دعای بیستم (دعای مکارم الاخلاق) صحیفه سجادیه

معیار مراتب سعادتمندی و «فلاح» انسان، در زندگی جاوید

آیت الله محمدی ری شهری در جلسه هفتگی تفسیر قرآن کریم ، در ادامه تفسیر آیه پنجم از سورۀ مبارکه ...

مکارم الاخلاق

محتوای این کتاب ناظر بر حسن رفتار، اخلاق، اوصاف، آداب و سنت های دینی منقول از رسول خدا و امامان ...

526 - پيشتازی در کسب فضایل ‌ (8)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... السَّبقِ إلى‌ الفَضيلَة‌. آخرین مطلبی که در تبیین این جمله نورانی از دعای مکارم، بیان می‌کنیم، ...

525 - پيشتازی در کسب فضایل ‌ (۷)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... السَّبقِ إلى‌ الفَضيلَة‌. مطالبی در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بیان شد. مطلب ...

524 - پيشتازی در کسب فضایل ‌ (۶)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... السَّبقِ إلى‌ الفَضيلَة‌. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و زیورهای انسان‌های صالح و باتقوا، سبقت‌ گرفتن در ...

523 - پيشتازی در کسب فضایل ‌ (5)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... السَّبقِ إلى‌ الفَضيلَة‌. در تبیین این فراز که در آن «پيشتازی در کسب فضایل» از زیورهای ...

522 - پيشتازی در کسب فضایل ‌ (۴)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... السَّبقِ إلى‌ الفَضيلَة‌ یکی از ویژگی‌های انسان‌های صالح و باتقوا که زیور آنها شمرده شده، سبقت ...

521 - پيشتازی در کسب فضایل ‌ (3)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... السَّبقِ إلى‌ الفَضيلَة‌. دو مطلب در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم بیان شد، یکی ...

520 - پيشتازی در کسب فضایل ‌ (۲)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... السَّبقِ إلى‌ الفَضيلَة‌. سخن در تبیین این فراز نورانی بود که در آن پیشی گرفتن به ...

519 - آثار حُسن معاشرت

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... السَّبقِ إلى‌ الفَضيلَة‌. یکی دیگر از زیورهای مردم صالح و باتقوا که در دعای نورانی مکارم ...

511 - خوش‌رفتاری (4)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... حُسْنِ السِّيرَةِ‌. بحث در تبیین این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق که در آن از ...

496 - نشر خوبی ها و پوشاندن بدی ها

اللّهُمّ... ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... إفشاءِ العارِفَةِ و سَترِ العائِبَةِ‌. در ادامه تبیین زیورهای مردم صالح و باتقوا دو زیور ...

493 - پیوند دادن میان اهل جدایی

اللّهُمّ..ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في..إطفاءِ النّائِرَةِ، و ضَمِّ أهلِ الفُرقَةِ، و إصلاحِ ذاتِ البَينِ‌. در تبیین این فراز که در آن مواردی ...

492 - فرونشاندن آتش اختلاف

اللّهُمّ... ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... إطفاءِ النّائِرَةِ و ضَمِّ أهلِ الفُرقَةِ و إصلاحِ ذاتِ البَينِ‌. امام زین العابدین (علیه السّلام) در ...

471 - روش معارضه با ناراستی دیگران

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى‌ مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و سَدِّدني لأِن اعارِضَ مَن غَشَّني بِالنُّصح‌. قبل از بیان نکاتی درباره این فراز، به ...

465 - چگونگی تکذیب شایعات

و تَكذيباً لِمَن قَصَبَني‌. در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق به این دو نکته اشاره شد که هم ...

464 - دفاع در برابر شایعه‌سازان

و تَكذيباً لِمَن قَصَبَني‌. داشتن زبان گویا برای دفاع از آبروی خود و برادران دینی‌اش و نیز دفاع از حریم اهل‌بیت، ...

463 - توانایی تکذیب شایعات

و تَكذيباً لِمَن قَصَبَني‌. در ادامه دعای نورانی مکارم الاخلاق به این فراز می‌رسیم که امام سجاد (علیه السّلام) از خداوند ...

459 - پاسخ‌گویی بدون جرّ و بحث

و لِساناً عَلى‌ مَن خاصَمَني‌. در تبیین این فراز نورانی به دو نکته اشاره شد. یکی این بود که مخاصمه و ...

کتاب « بررسی و تحلیل روایات مکارم الاخلاق » منتشر شد

کتاب « بررسی و تحلیل روایات مکارم الاخلاق » تألیف حمزه عبدی و عباس پسندیده، توسط انتشارات دارالحدیث به بازار ...

445 - اتمام نواقص کرامات نفسانی

اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ... أُكْرُومَةً فِيَّ نَاقِصَةً إِلَّا أَتْمَمْتَهَا‌. نیایشگر در آخرین فراز از بخش مورد بحث ما از دعای نورانی مکارم ...

سبک‌شناسی دعای مکارم الاخلاق

در معارف شیعی، دعا یکی از مهم‌ترین متون شناخته شده است؛ چرا که پیونددهنده‌ای پویا بین خالق و مخلوق به ...