درآمدی بر زمینه‌های نوستالژی در نهج البلاغه

نوستالژی یک حالت روحی بوده و یکی از رفتارهای ناخود آگاه انسان به شمار می ­آید که در پی انگیزش­ ...