الهه هادیان رسنانی

متولد: 1352 ، تهران

کارشناسی: رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهراء (س)، 1376

کارشناسی ارشد: رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران،1381

دکتری: عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره)، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، 1391

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: نقد آراء و اندیشه های تفسیری ابن تیمیه

عنوان رساله دکتری: جهان در تفسیر عرفانی امام خمینی (ره)

عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم قرآن دانشگاه قرآن و حدیث

فعاليت های آموزشی (تدریس)

تفسیر، معارف 1 و 2، تاریخ اسلام، اخلاق اسلامی، متون، تاریخ حدیث (اهل سنت)، علوم قرآن2 و3، درایه الحدیث، جوامع حدیثی، تاریخ ادیان، اخلاق اسلامی، زبان تخصصی 2، فرق و مذاهب اسلامي، تاريخ اسلام، روش تحقيق، روش تبليغ، تفسیر 2 و 3، متون تفسیری1و2 – علوم قرآنی 2وآشنایی با وحی و کتب آسمانی – تفسیر 1و2و دیگر دروس تخصصی گروه علوم قرآن و حدیث...

فعاليت های پژوهشی

الف) کتابهای منتشر شده

1. خلاف بين علماء الشيعة و جمهور علماء المسلمين، قم: موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان (کتاب الکترونیک) 1387

2. حجاب چراو چگونه؟، بینا، 1389

3. روش تفسیر قرآن کریم در مکتب امام رضا (ع)، بینا، 1389

4. حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه اسلام، موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور و مجتمع تزکیه، 1389 و 1391(دوم)

5. وهابیت از آغاز تا کنون نقد آراء و اندیشه های ابن تیمیه، موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور و مجتمع تزکیه1391

6. درسنامه نهضت حسینی، بینش مطهر،1392

ب) مقالات منتشر شده

1. مراحل سیر و سلوک عرفانی از منظر امام خمینی (ره)، متین، (علمی-پژوهشی)، 1387

2. بررسی مهم ترین مبانی تفسیری دلالی امام خمینی (ره)، پژوهشنامه عرفان (علمی-پژوهشی)، 1392

3. مدخل های: بدوي بيكندي، در دائره المعارف بزرگ اسلامي، 1381، 1383

4. مدخل های: بصيرت بروج ، در دائره المعارف قرآن كريم، جلد 5

5. مدخل های: ابويعلي اروميه/ مسجد جامع، در دانشنامه ایران، 1384 و 1386

6. مدخل های: خشوع دابه الارض خوف و رجاء خوانساري دروغ دحوالارض 7- داني 8- ريا 9- شرح صدر 10- روضات الجنات 1جامع العلوم ، در دانشنامه جهان اسلام،1384و 1390تا1391

7. The reasoning methods of the Prophet’s household members on the basis of Quran in narrations. EPISTEMOLOGIA (ISI) ITALY، GENOA

8. Principles and Tools to Achieve a Central Issue in the Suras of the Quran. INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES (ISI) 1393

افتخارات

· دانشجوی نمونه کل کشور در سال 1376

· دانشجوي نمونه فرهنگي كشور در سال 1378

· رتبه اول بخش مقاله نويسي اولين جشنواره طريق جاويد - 1375

· ديپلم افتخار بخش مقاله نويسي دومين همايش فرهنگي هنري طريق جاويد - 1376

· رتبه اول بخش مقاله نويسي سومين جشنواره فرهنگي هنري طريق جاويد – 1378

· رتبه سوم بخش مقاله نويسي ششمين جشنواره فرهنگي هنري طريق جاويد - 1378

· عضو گروه تواشيح دانشگاه الزهراء(س) و احراز دو دوره رتبه دوم كشوري در مسابقات دانشجويان سراسر كشور – 1376 و 1377

· مقام سوم حفظ مفهومي قرآن كريم (دوازدهمين دوره مسابقات دانشجويان كشور )- 1376

· رتبه دوم مسابقه مقاله نويسي 13 آبان (بهمن 138نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري – دانشگاه علوم پزشكي ايران)

· لوح تقدير هفتمين دوره انتخاب پايان نامه سال دانشجويي - 1381

· رتبه اول بخش خلاصه نويسي كتاب ششمين جشنواره فرهنگي هنري امام رضا (ع) - 1387 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ايلام

· رتبه سوم بخش مقاله نويسي اولين جشنواره بين المللي عفاف و حجاب نور - 1387 – سازمان صدا و سيما – توليدات رسانه اي عفاف و حجاب

· رتبه اول دومين همايش علمي دانشجويي امام رضا - 1388 - مشهد – دانشگاه امام رضا (ع)

· رتبه دوم بخش مقاله نويسي سومين جشنواره دختران آفتاب -1389

· برگزیده بخش پژوهش های قرآنی مسابقات بین المللی قرآن کریم – 1389

· پذیرش مقاله در بخش پژوهش های قرآنی مسابقات بین المللی قرآن کریم- 1391

· کسب رتبه ممتاز درمیان اعضای هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث اردیبهشت سال 1393

· کسب رتبه شایسته تقدیر درمیان اعضای هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث اردیبهشت سال 1394

سِمت های اجرایی

· مسئول هسته پژوهشی قرآن و تفسیر - جهاد دانشگاهي واحدالزهراء(دانشگاه الزهراء(س)-معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی) 1382 تا 1390


 الهه هادیان رسنانی