علی راد

دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران

تحصیلات

دکتری, 1389, مدرسی معارف اسلامی؛ قرآن و متون, علوم حدیث قم

دوره سوم سطح - کارشناسی ارشد, 1384, فقه و مبانی حقوق اسلامی, علوم اسلامی رضوی

دوره سوم سطح - کارشناسی ارشد, 1384, علوم قرآن و حدیث, دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دوره دوم سطح - کارشناسی, 1380, کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی, علوم اسلامی رضوی مشهد

کارشناسی, 1380, علوم اسلامی- حقوق, علوم اسلامی رضوی


 علی راد