مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : فقه الحدیث کاربردی / احادیث صوم در آینه فقاهت
پديدآورنده : علی راد
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1399ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 183
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

فقه الحدیث کاربردی / احادیث صوم در آینه فقاهت

این کتاب تلاشی است برای آشنایی دانشجویان با چگونگی استنباط فقیهان از احادیث فقهی.

این کتاب تلاشی است برای آشنایی دانشجویان با چگونگی استنباط فقیهان از احادیث فقهی. بررسی فقهی روایات «کتاب الصوم» مبتنی بر روش و اصول استنباط فقه شیعی و کاربست قواعد فهم حديث، موضوع اصلی این اثر است.

مبنای گزارش، احادیث «کتاب الصوم» وسائل الشيعه شيخ حرعاملی است. معناشناسی واژگان و اصطلاحات کلیدی احادیث، استخراج احکام و نکات فقهی به همراه تحلیل آراء و انظار فقیهان از مهمترین محورهای اساسی این کتاب است که چگونگی دلالت احادیث براحکام روزه را به بحث نشانده است.

کتاب در پانزده درس زیر ساماندهی شده است:

درس اول: آشنایی با جایگاه و آثار روزه در اسلام

درس دوم: آشنایی با برخی از احکام ماه مبارک رمضان

درس سوم: آشنایی با آداب روزه‏داری در اسلام (۱)

درس چهارم: آشنایی با آداب روزه‏داری در اسلام (۲)

درس پنجم: آشنایی با آداب مفطرات صوم (۱)

درس ششم: آشنایی با مفطرات روزه (۲)

درس هفتم: آشنایی با مفطرات روزه (۳)

درس هشتم: آشنایی با مفطرات روزه (۳)

درس نهم: آشنایی با مفطرات روزه (۴)

درس دهم: آشنایی با مفطرات روزه (۵)

درس یازدهم: رفتارهای مکروه در حال روزه (۱)

درس دوازدهم: رفتارهای مکروه در حال روزه (۲)

درس سیزدهم: حجامت در آینۀ سنت و فقاهت

درس چهاردهم: آشنایی با کفارات صوم

درس پانزدهم: آشنایی با روزه‏‏های مستحبی