بازدید : 2174

روش کشف اسباب صدور حدیث (الگوریتم دستیابی به اسباب صدور حدیث)

چکیده : آمیختگی روایات صحیح و مردود، سبب شده است تا متخصصین به دنبال روش تمایز و اعتبارسنجی روایات بروند، یکی از عناصری که در تشخیص اعتبار روایات دخیل است، قرائن صدور روایت است، مسأله این مقاله، چگونگی کشف اسباب صدور احادیث ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبدالحمید واسطی
بازدید : 3760

بررسی روش‌های ترجمة استعاره‌های مبتنی بر طرحوارة حرکتی در نهج‌‌البلاغه

چکیده : ترجمة استعاره و چالش‌های آن همواره از مسائل ترجمه و ترجمة متون مذهبی بوده است. در این مقاله، با اتخاذ رویکرد معنی‌شناسی شناختی به ترجمه، می‌خواهیم بدانیم کدام نوع از انواع ده‌گانة ترجمة استعاره توسط الهرّاسی (2000) در ترجمه‌های نهج‌البلاغه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : شیرین پورابراهیم
بازدید : 4862

شبهه دنیاگریزی و یاد مرگ در نهج‌البلاغه و نقد آن با تکیه بر فضای صدور

چکیده : یکی از شبهات‏ محتوایی که بر کتاب شریف نهج ‏البلاغه وارد شده، شبهه دنیاگریزی و یاد مرگ به‌صورت افراطی است. به عقیده عده ‏ای، برخی از مطالبی که در نهج‏ البلاغه‏ درباره مذمت دنیا، شیوه زندگی زاهدانه، ترک تعلق به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی حاجی خانی
پديدآورنده : کاوس روحی برندق
پديدآورنده : علیرضا صفاریان همدانی
بازدید : 18512

گونه‌‌شناسی، اعتبار و معايب سبب ورود حديث

چکیده : حديث، به عنوان دومين منبع تشريع از جايگاه و اعتبار ويژه‌‌ای در دين اسلام برخوردار است. آنچه در قرار گرفتن حديث در اين جايگاه و اعتباربخشي به آن، نقش اساسی ايفا مي‌‌کند، فهم درست حديث است؛ چرا که فهم نادرست ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمزه حاجی
بازدید : 17058

اسباب ورود حديث در كافى

چکیده : معنى لغوى واژه‏ هاى «سبب»، «ورود»، «مورد»، «صدور»، در حديث‏ شناسى از اهمّيّت ويژه ‏اى برخوردار است. در اين مقاله، به تفصيل، به بررسى اين واژه ‏ها پرداخته شده است. مورد صدور حديث در علم حديث و درايت حديث، بسيار ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد جعفر شهروزی
پديدآورنده : جمال فرزند وحی
بازدید : 43454

بررسى مورد صدور احاديث كتاب « الكافى »

چکیده : پژوهشى است درباره مسائل مربوط به مورد صدور احاديث و جايگاه و اهميت آن در حديث پژوهى و بررسى موضوعات مورد صدور احاديث الكافى. اين رساله، در پنج فصل تنظيم گشته كه چهار فصل اوّل آن، جنبه مقدمه رساله را ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد جعفر شهروزی
بازدید : 9290

نگاهي کلي به اسباب صدور احاديث

چکیده : بهترين راه آشنا شدن با رهنمودهاى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمّه اطهار عليهم السلام ، استفاده از سخنان ايشان است . براى بهره گيرى از كلام ايشان ، بايد به عواملى كه در فهم حديث مؤثرند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد جعفر شهروزی
بازدید : 24201

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی حسن مطر هاشمی
بازدید : 11829

نویسنده :

 پديدآورنده : سید حسن حسینی آل مجدد
بازدید : 6108

نویسنده :

 پديدآورنده : سید حسن حسینی آل مجدد
بازدید : 8500

اثبات صدور حديث

چکیده : انگيزه هايى چون انتقامجويى از اسلام،منافع سياسى و فرقه اىّ و قومى، بزرگداشت خود و رونق بخشيدن به آثار خويش از يك سو، و سعى در ترغيب مردم به دين و ارزشهاى الهى از سوى ديگر، موجب گرديد كه «جعل» ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس ایزدپناه
بازدید : 7018

تاريخ صدور حديث

چکیده : تاريخ هرحادثه و پديده ، از چگونگى وقوع آن خبر مى دهد ، و به شناسنامه اى مى مانَد كه آيندگان را از هويّت و چند وچون آن با خبر مى سازد . تاريخ ، در نهان خود ، اسرارى ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مهریزی
بازدید : 10426

نقد و باز خواني نظريه پالايش منابع حديثي معتبر از روايات تقيه‌اي

چکیده : تقیه» و مباحث مرتبط با آن، در طول تاریخ تشیع، از اهمیت خاصی برخوردار بوده،‏‏ و بحث ‏‏های گوناگونی در باره صورت گرفته است. یکی از دیدگاه‌هایی که از قدیم به برخی از بزرگان منسوب شده و از زمان مرحوم ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسن حائری
پديدآورنده : حسنعلی اخلاقی امیری