مفهوم شناسی و بررسی چگونگی تأویل احادیث در مکتب عقلی ملاصدرا  438
مفهوم شناسی و بررسی چگونگی تأویل احادیث در مکتب عقلی ملاصدرا

تأویل، واژه‌ای پرکاربرد و تأثیرگذار در حوزه دینی است که کارکرد اصلی آن، راهیابی به حقیقت متون است. ملاصدرا در آثار متعدد خود، در مواجهه ...

صفحه از 11
تعداد موارد : 102