بازدید : 2924

اولویت‌های تولید از دیدگاه قرآن و روایات

چکیده : اسلام خواهان عزّت و اقتدار مسلمانان در تمامی عرصه ها از جمله عرصه اقتصادی است و تولید مقدمه رسیدن به این هدف بزرگ است؛ از این‌رو، اسلام برای تولید اهمیّت ویژه ای قائل شده و مسلمانان و پیروان خود را ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی محمد میر جلیلی
پديدآورنده : سمیه یوسفی
بازدید : 2643

بایسته های فرهنگ کار مطلوب از منظر امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)

چکیده : کار جوهر انسـان و مایـه سـعادت دنیـوی و اخـروی او اسـت. در اسـلام بـه مقولـه کـار و مؤلفـه های آن، اهمیـت بسـیاری داده شـده اسـت. تعـداد روایـات ذکـر شـده از پیـامبر اکرم(ص) و ائمـه معصـومین(ع) در موضـوع کـار و بایـدها ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ناصر رفیعی
پديدآورنده : اعظم باباخانیاه
پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی
بازدید : 2716

مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در قرآن و روایات تفسیری

چکیده : اقتصاد مقاومتی، نوعی خاص از تدبیر معیشت است که در شرایط سخت حاصل از عوامل بیرونی باعث دوام و ثبات اقتصادی می شود. اعتقاد این است که دین اسلام به عنوان داعیه دار بنای حکومت و نظام اسلامی، الگوی اقتصادی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : اکبر احمدی
بازدید : 2858

جایگاه ثروت در اسلام و نقش آن در زندگی و سرنوشت انسان

چکیده : زندگی انسان دارای دو جنبه مادی و معنوی است. از جمله امتیازات جهان بینی الهی، توجه به همه جنبه های زندگی بشر است. گاه به نظر می رسد امروزه های معنوی اسلام با نیازهای مادی انسان، در تضاد باشد. وجود ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی نیک پور
بازدید : 2073

روش شناسی اقتصاد اسلامی بر اساس عملکرد اقتصادی امام علی(ع)

چکیده : رفتار اقتصادی امام علی(ع) در میان تمامی رهبران و پیشوایان دینی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. گفتار، رفتار و سیاست‌های امام علی(ع) در حوزه اقتصاد و معیشت، از ابعاد مهم رویکرد حکومتی و اجتماعی ایشان است. همچنان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید سجاد علم الهدی
بازدید : 1426

ارتباط فقر با انحراف

چکیده : فقر زمينه و بستر مناسبي براي پيدايش بسياري از انحرافات است. بر اساس آموزه هاي دين مبين اسلام، فقر نه تنها بر كردار و رفتار افراد فقير تأثير منفي دارد، بلكه حتي بنيان هاي فكري و اعتقادي آنان را نيز ...

نویسنده :

 پديدآورنده : غلامرضا شفق
بازدید : 1561

توسعه در غرب و اسلام نتايج و پيامدها

چکیده : اين مقاله درصدد است تا از طريق نتايج و پيامدهاي توسعه، مقايسه‌اي بين توسعه در اسلام و غرب انجام دهد. در غرب، فقر و عدم تعهد، نابودي انسان‌ها، خودفراموشي و سردرگمي، بي‌حرمتي و تجاوز، نابودي خانواده، تضادهاي دروني نظام سرمايه‌داري، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اختر شهر
بازدید : 1676

درآمدى بر مباني تكافل و تأمين اجتماعي در اسلام

چکیده : امروزه در علوم اجتماعى موضوع تأمين و تكافل اجتماعى كه به طور كلى، با عنوان «خدمات اجتماعى» از آن ياد مى‌شود بحثى اساسى و كاربردى است. مسئله اصلى اين است كه دين درباره تأمين اجتماعى چه تعريف و راهبردهايى را ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسن حاجی حسینی
بازدید : 1281

نظام تقسيم كار عادلانه در اسلام و شاخص ‏هاى آن

چکیده : در اين پژوهش، شاخص‏ هاى تقسيم كار عادلانه بر اساس چارچوب معرفتى اسلامى استخراج شده است. جامعه مطلوب از ديدگاه اسلامى، داراى ساختار ويژه ‏اى است كه تفاوت‏ هايى بنيادى با نظام اجتماعى غير دينى دارد. از جمله مختصات اصلى ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی نظری
بازدید : 1234

بازكاوى عوامل توسعه رزق در اسلام

چکیده : انسان موجودى اجتماعى و براى تداوم حيات زيستى خويش، نيازمند تأمين معاش و تلاش براى كسب روزى است. در نگاه دينى، بايد همه همت و تلاش انسان مؤمن و پارسا، كسب روزى حلال باشد. كسب روزى حلال، همچون همه امور ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد فولادی
پديدآورنده : سمیه خاری آرانی
بازدید : 997

معيارهاى توليد مطلوب در اقتصاد اسلامى

چکیده : توليد مطلوب در هر نظام اقتصادى توليدى است كه در راستاى اهداف و انگيزه هاى مشخص و با توجه به معيارهاى خاصى در دو سطح خرد و كلان انجام مى گيرد. اين معيارها به سياست گذاران اقتصادى كمك مى كند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد جمال خلیلیان اشکذری
پديدآورنده : نادر حقیقی
بازدید : 1300

اقتصاد مقاومتى از ديدگاه اسلام مفهوم، اصول و سياست ها

چکیده : ايران اسلامى در راستاى اهداف انقلابى خود، با مشكلات اقتصادى مواجه بوده كه براى حل آنها، اقتصاد مقاومتى از سوى رهبر معظم انقلاب ارائه شد. هدف اين پژوهش، تبيين مفهوم، اصول و سياست هاى اقتصاد مقاومتى است. روش اين پژوهش، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی جابری
پديدآورنده : یعقوب جمالی
بازدید : 1007

بررسى تطبيقى نظريه «برابرى رسمى و محتوايى فرصت ها»با نظريه «عدالت اقتصادى» در اقتصاد اسلامى

چکیده : اين مقاله با استفاده از نظريه عمومى عدالت اجتماعى در اسلام و نظريات برابرى رسمى و محتوايى، مطالعه اى تطبيقى ميان اين دو نظريه است. همچنين با استفاده از معناى عدالت در آموزه هاى اسلامى، به تبيين رابطه ميان توزيع ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود مختاربند
بازدید : 969

ويژگى هاى نظام مطلوب مديريت نقدينگى جامعه در اسلام

چکیده : مديريت نقدينگى جامعه تأثير مهمى در متغيرهاى كلان اقتصادى و به تبع آن، در تحقق اهداف اقتصادى دارد. نظام مديريت نقدينگى جامعه در اسلام داراى ويژگى هايى است كه آن را از نظام مديريت نقدينگى متعارف متمايز مى كند. هدف ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید جواد میرزازاده
پديدآورنده : سعید فراهانی فرد
بازدید : 996

تحليل سيستمى نظام بانكى اسلامى

چکیده : با گسترش روزافزون جوامع بشرى، شاهد تقسيم كار بيشتر و تخصصى تر در همه حوزه هاى بشرى بوده ايم. اين امر سبب شكل گيرى نهادهايى در جامعه گرديده است كه نظام بانكى نيز از جمله اين نهادهاست. هرچند فرايندهاى درونى ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی صالحی
پديدآورنده : محمد جواد توکلی
بازدید : 1250

اصول حاكم بر اختيارات حاكم اسلامى در توزيع منابع طبيعى

چکیده : حكومت ها براى انجام وظايف خود، ثروت ها و منابعِ درآمدزايى در اختيار دارند كه منابع طبيعى از جمله آنهاست. حكومت اسلامى نيز بخشى از ثروت و درآمدِ خود را از طريق منابع طبيعى كسب مى كند. منابع طبيعى در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : روح الله ملایی
پديدآورنده : سید محمد کاظم رجایی
بازدید : 1073

مبانى نظرى و اصول اخذ ماليات در اسلام و جايگاه آن در تشكيل نظام مالياتى نوين

چکیده : امروزه نقش ماليات ها در تأمين دولت و اجتماع بسيار پررنگ است. اين مقاله به روش تحليلى ـ توصيفى به اين موضوع مى پردازد كه آيا اسلام براى تشكيل و اجراى نظام ماليات ستانى در قالب ماليات هاى شرعى و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین بحرینی یزدی
پديدآورنده : محمود عیسوی
بازدید : 1208

بررسی مبانی هم‌گرایی اقتصادی جهان اسلام در قرآن و حدیث

چکیده : امروزه اقتصاد فراتر از معیشت و دادوستد مطرح است. نقش آن در اقتدار آفرینی برای اقوام و ملتها، روشن و آشکار است. اقتصاد جهانی برخلاف آوازه زیبایش، به دنبال تسهیل متعادل مبادلات بین‌المللی برای همه کشورها نیست، بلکه هدف آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد امامی
پديدآورنده : محمد شمس الدین دیانی تیلکی
بازدید : 1400

نظام حاکم بر بازارهای شبه جزیره در دو زمانه جاهلی و عصر نبوی(ص)

چکیده : سخن از دوران جاهلیت عرب، همواره نگرش ها و برداشت ها گوناگونی را به خود دیده است. چنان که برخی آن را دورانی سیاه و تاریک و شماری عصری نیمه متمدنانه می دانند. در این میان واکاوی بازارهای عربی، نوعی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید احمدرضا خضری
پديدآورنده : احمد فلاح زاده
بازدید : 1153

دولت و بازار در دوره پیامبر اسلام(ص)

چکیده : اسلام داراى سیستم و نظام خاص اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى است که براى تمام ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانین خاصى دارد و غیر از آن را براى سعادت جامعه نمى­ پذیرد. این نظام­ بر اساس بینش­ها و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مصطفی سلیمی فر
پديدآورنده : روح الله نظری
پديدآورنده : بهرام فتحی
بازدید : 1429

راهبردهای کنترل بازار در سیره مدیریتی امام علی(ع)

چکیده : کنترل بازار یکی از دغدغه های مهم در حوزه اقتصاد در هر کشور و جامعه می باشد. جوامع براساس نظام ارزشی و فرهنگی خاصی که دارند از سازوکارها و راهبردهای کنترلی خاصی استفاده می کنند. این پژوهش با بررسی در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا ابروش
پديدآورنده : علی جابری
بازدید : 2298

سبک زندگی ائمه (ع) در امور معیشتی و بازتاب آن در زندگی اجتماعی شیعیان

چکیده : این نوشتار می‌کوشد با استناد به داده‌های موجود در گزیدة منابع شیعی، پس از ارائة گزارشی از دیدگاه و رفتار عملی ائمه: در امور معیشتی، بازتاب آن را در زندگی اجتماعی شیعیان در عصر حضور بکاود. این مقاله نشان می‌دهد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد مهدی موسوی نیا
پديدآورنده : محسن الویری
بازدید : 1842

تبیین جایگاه و اصول رفتار اقتصادی مطلوب از دیدگاه امام علی(ع)

چکیده : محدودیت منابع در برابر نامحدود بودن خواست‌ها، تغییرات مستمر محیط های حرفه‌ای، تغییر در نقش و انتظارات شغلی، مفاهیمی مثل استفادة بهینه از منابع، توزیع عادلانة منابع، فقرزدایی، آماده شدن برای شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی، قناعت، بحران منابع، الگوی صحیح مصرف، سخت‌کوشی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رضا یوسف زاده
بازدید : 2560

مفهوم، ارکان و شاخصه‌های پیشرفت اقتصادی از منظر قرآن و حدیث

چکیده : پیشرفت اقتصادی جامعه از منظر آیات و روایات دستاورد برنامه‌های اسلام در اجرای احکام الهی است. دین اسلام ثروتمندی جامعه را از جمله نعمت‌های خداوند بر انسان ها معرفی کرده و مردم را برمی انگیزد که این نعمت را پاس ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی ایزدی
بازدید : 2558

رفاه اقتصادی ا ز منظر قرآن وآموزه های رضوی

چکیده : رفاه اقتصادی همراه با دینداری از مهمترین دغدغه های زندگی فردی و اجتماعی است. بدینسان که در جوامع اسلامی نوعی تضاد فکری و تالش عملی وجود دارد که نتیجهسوء فهم از گزارههای دینی است؛ درنتیجه برخی باوجود کشش باطنی از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی حسینی
پديدآورنده : مصطفی احمدی فر
بازدید : 7524

مؤلفه های مدیریت اقتصادی امام علی(ع) با تاکید بر نهج البلاغه

چکیده : یکی از عوامل پیشرفت اقتصادی در جامعه اسلامی، بهره گیری از مدیریت شایسته و کارآمد است. این مدیریت در نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر مبانی و مؤلفه هایی است که سیره و سخن امیرمومنان(علیه السلام)یکی از بهترین منابع شناسایی و استخراج آنهاست. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مردانی گلستانی
پديدآورنده : مریم شجاعی حقیقی
بازدید : 1339

بررسی تطبیقی توسعة اقتصادی متعارف و دیدگاه امام علی (ع)

چکیده : امروزه اهمیت توسعة اقتصادی و نقش بارز آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست، تا آن‌جا که می‌توان آن را از اولویت‌های دنیای امروز دانست. به‌ همین منظور در این نوشتار سعی شده است با نگاه به عملکرد حضرت علی (ع) به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود عیسوی
پديدآورنده : مصطفی دلشاد تهرانی
پديدآورنده : ریحانه سمیعی
بازدید : 3568

معیار و راهبردهای عدالت اقتصادی در نهج البلاغه

چکیده : توجه به عدالت و تلاش برای تحقق آن از جمله کارویژه های بنیادین نظام اسلامی است.بر این اساس، تعریف عدالت و نیز معیارهای عدالت در نظام نظری عملی برآمده از مبانی شناختی هنجاری دین اسلام، جایگاه برجسته ای می یابد.بررسی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فرزاد جهان بین
پديدآورنده : محمد نعمتی
بازدید : 1528

ساختار حمایت های مالی از زنان در نظام حقوقی اسلام (با تمرکز بر روایت‌های امام رضا(ع))

چکیده : اسلام با تبیین سیمای حقیقی زن و زدودن غبار اوهام و خرافه، حقوق مالی فراوانی را برای وی ثابت کرد و ترسیم مالکیت مالی زن در سه فرض مالکیت اصلی، تبعی و حمایتی مهم‌ترین دلیل بر توجه این نظام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : منصوره فصیح رامندی
بازدید : 1584

در نهج‌البلاغه جایگاه کار و تقسیم کار

چکیده : هر جامعه‌ای برای تداوم حیات و بقا به کار و فعالیت مردم و مسئولان احتیاج دارد. نیاز به کار از قرون باستان وجود داشته‏ است و هرچه می‌گذرد بر اهمیت آن افزوده می‌شود. کار، سرمایه و ذخیرۀ ملی است و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسن مجیدی
پديدآورنده : فاطمه مقری
صفحه از 2
تعداد موارد : 43