بازدید : 1516

نیم نگاهی به غدیریه های عربی

چکیده : غدير يكي از مهمترين سرچشمه هاي جوشان و الهام بخش شاعران و اديبان در طول تاريخ به شمار مي آيد و شاعران زيادي در اين زمينه بيت ها سروده و شعرها گفته اند كه هر يك بيانگر ميزان ارادت ايشان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ابوالحسن امین مقدسی
پديدآورنده : اعظم شمس الدینی فرد
بازدید : 1660

مختصات فتنه در نهج البلاغه

چکیده : تاريخ اسلام در طول قرن هاي متمادي انواع فتنه ها و جريان هاي متعددي از غوغاسالاري و انحراف را تجربه كرده است. حضرت علي (ع) در مجموعه سخنان خود در نهج البلاغه بارها با طرح اين مساله درصدد برآمد تا ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ابوالفضل تقی پور
پديدآورنده : افسانه قاسم پور
بازدید : 1436

القاگری آواها در خطبه ی جهاد بر اساس نظریه موریس گرامون

چکیده : پيوند و هماهنگي بين الفاظ و معاني، مي تواند ناشي از تكرار آواها در بافت كلام و بار معنايي خاص واژگان باشد كه هم سبب تمايز معنايي در گزينش واژگان و هم در تداعي معاني نقش بسزايي دارد؛ بنابراين در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قاسم مختاری
پديدآورنده : فریبا هادی فرد
بازدید : 1613

رویکرد نهج البلاغه به ظلم و نفاق سیاسی به عنوان دو ضدارزش

چکیده : اسلام، آييني ارزش آفرين است؛ با ارزش هاي ناهنجار و ناهمسوي با كرامت انساني، مبارزه كرده و نظامي از ارزش هاي الهي و انساني بنيان نهاده است. حضرت علي (ع) برترين مفسر دين و قرآن به شمار مي آيد كه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسن رضایی هفتادر
پديدآورنده : سمیه حسینی کاکلکی
بازدید : 1346

معنا شناسی اسماء و صفات الهی در اندیشه علوی

چکیده : مساله اسماء و صفات الهي در رابطه انسان با خدا در جنبه هاي چون عقايد و راز و نياز با معبود هستي اهميت شاياني دارد. بعد معنا شناسي اين مساله هم اكنون در فلسفه دين بسيار مورد توجه قرار گرفته ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا برنجکار
پديدآورنده : ابوذر نوروزی
بازدید : 1495

مصحف حضرت علی (ع) در منابع علم ائمه

چکیده : مصحف امام علي(ع) كه نسخه دست نوشته آن حضرت از قرآن كريم به املاء پيامبر اكرم(ص) مي باشد جزء ميراث و منابع گران بهاي علوم امامان شيعه است. وجود اين مصحف بر طبق روايات هر دو مذهب شيعه و اهل ...

نویسنده :

 پديدآورنده : الهام محمد زاده
پديدآورنده : سید محمد مرتضوی
پديدآورنده : مرتضی حسینی شاهرودی