بازدید : 994

تبیین روایی نقش و جایگاه امامت از دیدگاه امام رضا(ع) و وجوب ولایت‌پذیری از امام معصوم و ولی امر زمان

چکیده : امامت، استمرار نبوت و لطفى از جانب خداى متعال است. امامت جز با تصریح خداوندى تحقق نمى‌پذیرد و مردم در تعیین امام معصوم نقشى ندارند. امامت یکى از اصول بنیادى دین است و ایمان راستین جز با باور به بایستگى ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد نوروزی
پديدآورنده : فاطمه جهانی جوانمردی
پديدآورنده : مهدی سبحانی نژاد
بازدید : 1265

تحلیل چگونگی اعطای پاداش ورود به بهشت در برابر گریه بر امام حسین(ع) از دیدگاه امام رضا(ع) و سایر اهل بیت(ع)

چکیده : روایت‌های فراوانی از اهل بیت(ع) از جمله امام رضا(ع) دربارۀ ثواب گریه بر مصائب امام حسین(ع) وارد شده، در این احادیث، پاداش‌ فراوانی از جمله ورود به بهشت در برابر گریستن، گریاندن و حتی تباکی بر امام حسین(ع) ذکر شده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا باقی زاده پلامی
پديدآورنده : کاوس روحی برندق
بازدید : 1060

نسبت اخلاق و سیاست در آموزه‌های اهل بیت(ع) با تأکید بر سیره رضوی

چکیده : یکی از مسائل و معماهای پیچیده در حوزه سیاست و امر سیاسی نسبت میان اخلاق و سیاست است. جامعه بشری بدون سیاست و حکمرانی به ورطه هرج و مرج و ناامنی سقوط می‌کند و سیاست و حکمرانی و اقتضاهای قدرت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد رضا احمدی طباطبایی
بازدید : 1104

تبیین نظریه مهاجرت امام رضا(ع) و امامزادگان(ع) در راستای سنت الهی استبدال

چکیده : نوشتار حاضر با روش توصیفی‌ ـ تحلیلی، درصدد تبیین نظریه «مهاجرت امام رضا و امامزادگان(ع) در راستای سنت الهی استبدال» بوده و نتایج به‌دست آمده بدین قرار است:1. نگارندگان بر اساس شواهد قرآنی، روایی و تاریخیِ معتبر معتقدند خداوند متعال ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهیار خانی مقدم
پديدآورنده : عبدالرضا زاهدی
بازدید : 928

بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی - اسلامی با سبک زندگی اسلامی بر مبنای سیره رضوی(مورد مطالعه، شهروندان شهر اصفهان)

چکیده : هدف از نوشتار حاضر، بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی‌ ـ اسلامی با سبک زندگی اسلامی بر مبنای سیره رضوی است. با تدوین یک سؤال کلی و شش سؤال جزئی، مشخص شد سرمایه نمادین ایرانی‌ ـ اسلامی با ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تابان
پديدآورنده : ولی محمد درینی
پديدآورنده : سیدمهدی ویسه
پديدآورنده : احسان نامدار جویمی
بازدید : 997

امام رضا(ع) و اهل حدیث؛ با تأکید بر گزارش های حاکم نیشابوری (نقدی بر ادعاهای سلفی گری)

چکیده : اهل‌بیت(ع) به‌ویژه امام رضا(ع) مورد اقبال خاص ایرانیان از جمله اهل حدیث بودند و حاکم نیشابوری به ‌تفصیل از حضور آن امام(ع) در خراسان و عنایت ویژه مشایخ اهل حدیث به ایشان یاد کرده است. بر اساس این گزارش ­ها، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علیرضا حیدری نسب
پديدآورنده : سید محمد حسین موسوی
پديدآورنده : ابراهیم نوری