بازدید : 507

بررسی روایت «صفوة هذا الکتاب» در تفسیر ثعلبی و منابع شیعه

چکیده : امام علی (ع)، سرآمد مفسران و نسبت به دیگر صحابه، پیشتاز در تفسیر آیات قرآن هستند. روایات بسیاری از ایشان در تفسیر قرآن به‌دست ما رسیده است. ازجمله این روایات، حدیثی است که در تبیین مقاصد حروف مقطعه نقل شده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین خاکپور
پديدآورنده : غلامرضا رضوی دوست
پديدآورنده : صدیقه چهکندی
بازدید : 609

روش‌‌های عاطفی در تربیت اصلاحی از دیدگاه احادیث

چکیده : تربیت اصلاحی، غالباً برای تربیت آن دسته از متربیانی است که به هر دلیل از تربیت صحیح برخوردار نبوده و مربی برای اصلاح و تغییر در صفات و رفتار ناپسند آنان در ساحت‌های اجتماعی، عبادی، اعتقادی و سیاسی فعالیت می‌کند. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی همت بناری
پديدآورنده : محمد امینی
بازدید : 630

زندگی حضرت یوسف از دیدگاۀ منابع تفسیری و روایی فریقین

چکیده : سورۀ یوسف، احسن القصص قرآنی، از دیرباز مورد توجه محققان بوده است. برخی از تفاسیر و روایاتی که در مهم‌ترین منابع امامیه و اهل‌تسنن پیرامون تفسیر این سوره و ترسیم سیمای عصمت این پیامبر الهی(ع) آمده، آمیخته با اسرائیلیات و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : طاهره محسنی
پديدآورنده : خدیجه احمدی بیغش
بازدید : 553

معناشناسی ساختاری مفهوم شجاعت در منابع روایی

چکیده : شُجاعَت از فضائل اخلاقی است که به‌معنای دلیری آمده و در علم اخلاق از آن به‌عنوان حد وسط بی‌باکی و ترس یاد می‌شود. با توجه به اهمیت مـسئلۀ شجاعت در حیات بشر و اثرگذاری فراوان آن در رشد و تعالی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین شیرافکن
پديدآورنده : امید نصیری
پديدآورنده : مجید محمدلو
بازدید : 478

بررسی تفاوت دیدگاۀ بخاری و کلینی در منبعیت قرآن و سنت

چکیده : موضوع کمال شریعت مطلبی مورد اتفاق دانشمندان مسلمان است؛ اما چگونگی کفایت قرآن و سنت، یعنی توانمندی کامل قرآن و سنت برای پاسخگویی به هر نیاز و بی­نیازی این دو از هر منبع دیگر مورد اختلاف است؛ ملاحظه جوامع برترِ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علیرضا حیدری نسب
پديدآورنده : هادی زینی ملک آباد
پديدآورنده : سید محمد حسین موسوی
بازدید : 541

چرایی ارسال اسناد شیعی روایات پیامبر(ص) در کتب اربعه

چکیده : اسناد احادیث پیامبر(ص) در کتب اربعه، به شکل‌‌های گوناگونی ثبت شده است. یکی از این گونه‌ها، اسنادی است که راوی شیعیِ غیر معصوم و غیر معاصرِ آن حضرت، از ایشان حدیثی نقل کند؛ این نوع از احادیث، «مرسل» نام دارند. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی فرهمندیان
بازدید : 618

بازشناسی مسند ربیع بن حبیب؛ از متون حدیثی اباضیه

چکیده : کتاب ربیع بن حبیب مهم‌ترین کتاب حدیثی مذهب اباضیه است که برخی از باب‌های گوناگون فقهی، اعتقادی و تفسیری را در بر دارد. هدف این مقاله، شناخت و بررسی مسند ربیع بن حبیب بوده که بسیار کم به آن پرداخته ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سعید طاوسی مسرور
پديدآورنده : بشیر سلیمی
بازدید : 426

اصالت نقل به لفظ در روایات شیعه

چکیده : یکی از مهم‌‌ترین موضوعات علم اصول و موضوع دلالت الفاظ، حجیت ظواهر الفاظ است که در فرایند استنباط فقهی، بیشترین اهمیت را داراست. اصالت نقل به الفاظ در روایات ائمه معصومین (ع) از مبانی حدیثی این مسئله اصولی است. بر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
پديدآورنده : ‌بی بی زینب حسینی
پديدآورنده : فهیمه ارجمندپناه
بازدید : 413

بررسی سندی و متنی روایات اسباب نزول آیات «إفک» در تفاسیر فریقین

چکیده : بررسی روایاتِ شأن و سبب نزول آیات قرآن، یکی از مباحثی است که در تفسیر و تبیین برخی از آیه‌ها، بهره برده می‌شود. در منابع تفسیری شیعه و اهل‌سنت دربارۀ آیات «إفک» در سورۀ نور، دو شأن نزول نقل شده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین علوی مهر
پديدآورنده : علی سیفی عارف
بازدید : 484

بررسی انتقادی منابع کتاب (جعفریات/ اشعثیات)

چکیده : کتاب «جعفریات» که به آن «اشعثیات» نیز گفته شده، ابتدای قرن چهارم توسط ابن‌اشعث در مصر نشر پیدا کرده است. این کتاب، بیش از 1600 حدیث را شامل می‌شود که عموم اسانید آن‌ها از طریق امام کاظم × از امام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد قندهاری
پديدآورنده : علی عادلزاده
صفحه از 3
تعداد موارد : 25