الکافی  12391
الکافی

کتاب کافی تنها کتاب از آثار مرحوم کلینی است که به دست ما رسیده، اثری که مؤلف بیست سال از عمر خویش را صرف تالیف آن نموده است. کافی جامعترین و مهمترین کتاب در میان ...

گفتگوها و گفتارها درباره کلینی و «الکافی»  2062
گفتگوها و گفتارها درباره کلینی و «الکافی»

این کتاب در دو بخش سامان یافته است.

الكافي  10446
الكافي

کافی مهم ترین منبع حدیثی شیعه است. به همین دلیل مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، برای تصحیح آن اهتمام ویژه داشته است.

کتاب شناسی کلینی و کتاب کافی  2853
کتاب شناسی کلینی و کتاب کافی

درباره کتاب الکافی، کتاب های بسیاری نگاشته شده است. هم چنین درباره شخصیت ثقة الاسلام کلینی نیز، آثار قابل توجهی پدید آمده است. کتاب شناسی کلینی و کتاب کافی، فهرستی از تمام آن تلاش ها ...

الکشف الوافی فی شرح اصول الکافی  2515
الکشف الوافی فی شرح اصول الکافی

این اثر، شرح و حواشی محققانه فلسفی بر «کتاب العقل و الجهل» و «اثبات واجب الوجود» و «التوحید» در اصول الکافی از آصف شیرازی است.

العنعنة من صیغ الأداء للحدیث الشریف (تاریخها، دلالتها و قیمتها العلمیة فی الکافی)  2900
العنعنة من صیغ الأداء للحدیث الشریف (تاریخها، دلالتها و قیمتها العلمیة فی الکافی)

نویسنده در این کتاب، از تمسّک به سند معنعن بحث کرده و ضمن برشمردن و توضیح اهمیت آن، اشاراتی نیز به تاریخ و چگونگی دلالت این نوع از سند در بحث حدیث شناسی نموده است. ...

شناخت نامه کلینی و کافی  3078
شناخت نامه کلینی و کافی

در این مجموعه تمام مقالاتی که تا زمان تدوین این کتاب، درباره کلینی و کتاب الکافی در نشریات و مجموعه های گوناگون منتشر شده، گردآوری شده است.

صافی در شرح کافی  3888
صافی در شرح کافی

این اثر، شرح فارسی مفصّلی در دوازده جلد (۳۴ جزء) است که پس از نوشتن مقداری از شرح عربی موسوم به الشافی، طی بیست سال تدوین شده.

کافی پژوهی در عرصه نسخه های خطی  2925
کافی پژوهی در عرصه نسخه های خطی

این نوشتار، نگاهی به تلاش ها بر محور الکافی، در عرصه نسخه های خطّی دارد. در این پژوهش، بیش از نهصد عالم به عنوان مدرّس، کاتب، مصحّح، اجازه دهنده و اجازه گیرنده الکافی، همراه بیش ...

کافی پژوهی (گزارش پایان نامه های مرتبط با کلینی و الکافی)  2599
کافی پژوهی (گزارش پایان نامه های مرتبط با کلینی و الکافی)

در این کتاب، نویسنده پایان نامه هایی را که به صورت مستقل درباره الکافی نوشته شده یا با مقایسه با برخی متون حدیثی یا در پاسخ به شبهه ای مانند روایات فضل قرآن و حرکت ...

مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی  1826
مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی

در این کتاب 29 رساله گرد آمده است.

مجموعه مقالات فارسی کنگره بین المللی ثقة الاسلام کلینی  1426
مجموعه مقالات فارسی کنگره بین المللی ثقة الاسلام کلینی

در پی فراخوان عمومی و نیز سفارش نگارش، مقالات بسیاری به دبیرخانه کنگره رسید که پس از ارزیابی علمی، از میان آنها ۶۶ مقاله فارسی، ۲۲ مقاله عربی، ۹ مقاله اردو و یک مقاله انگلیسی ...

مجموعة مقالات المؤتمر الدولی للشیخ ثقة الاسلام الکلینی  1184
مجموعة مقالات المؤتمر الدولی للشیخ ثقة الاسلام الکلینی

از میان مقالات پذیرفته شده در کنگره کلینی، ۲۲ عنوان عربی به چشم می خورد که در دو جلد عرضه شده است.

الهدایا لشیعة أئمة الهدی (شرح اصول الکافی)  2037
الهدایا لشیعة أئمة الهدی (شرح اصول الکافی)

کتاب، شرح مفصّلی است بر الکافی، با عنوان های «هدیة»، شامل دوازده مقدمه و سی جزو و خاتمه.

حیاة الشیخ محمّد بن یعقوب الکلینی  1378
حیاة الشیخ محمّد بن یعقوب الکلینی

کتاب در هفت فصل به ابعاد مختلف شخصیت ثقة الاسلام کلینی و دوران زندگانی وی می پردازد.

الشافی فی شرح اصول الکافی  2732
الشافی فی شرح اصول الکافی

کتاب وی، شرح مفصل و معرفی الکافی است که به دستور خلیفه سلطان تدوین شده است.

شرح فروع الکافی  2493
شرح فروع الکافی

آنچه از شرح فروع الکافی او تاکنون به دست آمده، تنها شرح کتاب الطهارة، کتاب الحیض، کتاب الجنائز، کتاب الصلاة، کتاب الزکاة، کتاب الصیام و کتاب الحج الکافی است. البته شرح کتاب الصلاة هم ناقص ...

توضیح الأسناد المشکلة فی الکتب الأربعة  2470
توضیح الأسناد المشکلة فی الکتب الأربعة

کتاب حاضر، کنکاشی است درباره سندهای روایات کتب اربعه.

الحاشیة علی اصول الکافی (استرآبادی)  2867
الحاشیة علی اصول الکافی (استرآبادی)

از آغاز خطبه الکافی تا «باب الدعابة» حاشیه زده شده است.

تحفة الأولیاء (ترجمه اصول الکافی)  2281
تحفة الأولیاء (ترجمه اصول الکافی)

تحفة الأولیاء از ترجمه های نسبتاً کهن اصول الکافی است که هم به لحاظ فرهنگی از میراث فرهنگی ایران به شمار می رود و هم بخشی از تاریخ فعالیت های علمی عالمان دینی است و ...

البضاعة المزجاة (شرح کتاب الروضة من الکافی)  1688
البضاعة المزجاة (شرح کتاب الروضة من الکافی)

این اثر، یکی از شرح های مهم بر بخش «روضه» الکافی است.

الدّر المنظوم من کلام المعصوم و الحاشیة علی اصول الکافی (کتاب التوحید)  2196
الدّر المنظوم من کلام المعصوم و الحاشیة علی اصول الکافی (کتاب التوحید)

به شرح خطبه و کتاب العقل و کتاب العلم الکافی پرداخته است.

الحاشیة علی اصول الکافی (حسینی عاملی)  1920
الحاشیة علی اصول الکافی (حسینی عاملی)

حاشیه بر جلد اول اصول کافی و قسمتهایی از جلد دوم آن.

صفحه از 3
تعداد موارد : 88