دگرگوني ارزش‏ها در آخر الزمان از ديدگاه « نهج‏ البلاغه » - صفحه 181

دگرگونی ارزش‏ها در آخر الزمان از دیدگاه «نهج‏ البلاغه»

میثم کهن‌ترابی ۱

چكیده

یكی از دغدغه‏ها‏ی مؤمنان، حفظ و سلامت دین در آخر الزمان است. دورانی كه روایات آن را سخت و مشقت‏بار توصیف كرده‏اند. لازمه زندگی توأم با ایمان در آخر الزمان، شناخت تكالیف، وظایف و ارزش‏ها‏یی است كه ائمه معصومین علیه السلام بر صیانت از آن تأكید فراوان داشته‏اند. حضرت علی علیه السلام در نهج‌البلاغه با استعانت از علم امامت و در مقام اخبار از آینده، مصادیقی را از ارزش‏ها‏ی دگرگون شده در آن دوران بیان می‌فرماید. بی‏شک عبارات نهج ‏البلاغه در این مقوله، ما را در شناخت انحرافات و لغزش‏ها‏ در دورانی پر فراز و نشیب یاری می‏رساند. در این نوشتار نمونه‏ها‏یی را از ارزش‏ها‏ی مسخ‌شده در آخر الزمان از نظر خواهیم گذراند.

کلیدواژه‌ها: آخرالزمان، ارزش‏ها‏، انحرافات، نهج البلاغه، دین.

مقدمه

برای هر طالب حقیقتی روشن است كه مسیر وصول به سعادت و كمال، راه دین است و خداوند با تشریع احكامی‌كه بشر را در جهت رسیدن به مطلوب یاری می‌رساند، لطف خویش را بر بندگان تمام نموده است. حضرت علی علیه السلام این حقیقت را به زیباترین صورت بیان فرموده است:
أَلَا وَ إِنَّ شَرَائِعَ الدِّینِ وَاحِدَةٌ وَ سُبُلَهُ قَاصِدَةٌ۲.
اما احكام دین زمانی نتیجه‏بخش خواهد بود كه پیروان آن در عمل به فرامین و احكام سستی نورزند و یا به سبب كسب منفعت شخصی یا گروهی، نظرات و آرای خویش را بر آن تحمیل نكنند و هر كس در حد و توان خود از حریم دین محافظت نماید. پیشوای پرهیزگاران در نامه سراسر حكمت خویش به محمد بن ابی بكر به این تكلیف مهم اشاره می‌فرمایند:

1.دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول‏ الدین تهران.

2.نهج ‏البلاغه، خطبه ۱۲۰

صفحه از 198