جلوه‏ هاى بلاغت در كلام پيام‏ آور عاشورا، حضرت زينب (س) - صفحه 150

جلوه‏هاى بلاغت در كلام پيام‏آور عاشورا، حضرت زينب (س)

زهرا سليمانى‏۱

چكيده: بخشى از كمالات و سجاياى زينب كبرى(س) در بلاغت و فصاحت سخن او قرار دارد هدف از آن، روشنى و همه‏فهمى سخن، سلاست در آن، انتخاب لفظ و معناى درست است. سخن زينب نثرى است چون نظم؛ براى شنوندگان مفهوم است و براى نكته‏سنجان در مرحله عالى ارزش؛ از نظر تأليف و تركيب كلام بسيار فنّى و ادبى و از نظر ظاهر بسيار ساده است و در عين حال، توان ابداع شبيه آن بسيار سخت است. او فصيحه و بليغه است و نمونه سخنان موجود او بهترين گواه بر اين مدّعاست.
سخنان او شورانگيز، در نهايت فصاحت و بلاغت، با احاطه به آيات قرآن و با نگاه ژرف به حقايق دينى بود و از نظر برهان و استدلال، همگان را حيرت‏زده كرد. آثار بعدى اين سخنان بيدارى مردم غفلت‏زده و هوشيار كردن جامعه خفقان‏زده بود.

كليد واژه‏ها: عاشورا / حضرت زينب (س) / خطبه‏ها / فصاحت و بلاغت.

1.استاديار دانشگاه آزاد اسلامى، واحد ورامين - پيشوا.

صفحه از 164