نقش فناورى اطلاعات و ارتباطات در ترويج فرهنگ قرآن‏ - صفحه 99

نقش فناورى اطلاعات و ارتباطات در ترويج فرهنگ قرآن‏

رمضانعلى بذرافشان ۱

چكيده: نگارنده اين گفتار را با بررسى تأثير فناورى اطلاعات و ارتباطات در فهم قرآن آغاز مى‏كند، ازجمله: ذخيره و بازيابى آسان اطلاعات، ايجاد ارتباط در فضاى مجازى و حفاظت نسخه‏هاى خطى قديمى. پس از آن به راهكارهاى استفاده بهينه از اينترنت در ترويج فرهنگ قرآنى اشاره مى‏كند به دو روش. يكى: مراجعه به موتورهاى جستجو. دوم: مراجعه به فضاهاى طبقه‏بندى موضوعى در اينترنت. آنگاه تحت عنوان راهكارهاى بهينه‏سازى شناخت و دسترسى اطلاعات قرآنى، چهار مورد از اين راهكارها را بيان مى‏دارد. آسيب‏شناسى سايت‏ها و وبلاگ‏هاى قرآنى (ازجمله روزآمد نشدن و ارتباط يك سويه)، و پس از آن راهكارهاى بهينه‏سازى اين سايت‏ها و وبلاگ‏ها و مانند: مخاطب محورى، پاسخ به پرسش‏ها، توجّه به ابعاد جهانى قرآن، توسعه وبلاگ‏هاى تخصصى و موضوعى (گروهى) عنوان ديگر است. و سرانجام، پيشنهادهاى خاصّ نويسنده پايان بخش گفتار است.

1.دانش‏آموخته حوزه و دانشگاه و پژوهشگر مطالعات اسلامى bazafshan۳۴@gmail.com

صفحه از 113