نگرشى موضوعى بر زيارت جامعه كبيره‏ - صفحه 150

نگرشى موضوعى بر زيارت جامعه كبيره‏

[ نكته‏هاى پژوهشى - 10]

نفيسه نجفى‏۱

چكيده: زيارت جامعه كبيره از مهمّ‏ترين متون در جهت امام‏شناسى است كه از امام هادى عليه السلام روايت شده است. نگارنده در اين گفتار، پس از مقدّمه‏اى كوتاه در باب امامت و معرّفى مختصر زيارت جامعه، عبارات آن را در هفت موضوع تقسيم كرده است: سلام، شهادت، ابراز علايق، دليل عرض ارادت، دعا و توسّل، معرّفى امام و مقام امامت، شئون ائمّه.

كليد واژه: مفهوم امامت / زيارت جامعه كبيره / امام هادى عليه السلام / زيارت مأثوره.

1. مقدّمه‏

هدف خداوند از خلقت جن و انس اين است كه آنها به وظيفه بندگى خود عمل كنند؛ چنان‏كه آيه شريفه مى‏فرمايد:
(وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الإنْسَ إلَّا لِيَعْبُدوُنِ)۲

1.مدرّس دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران شمال.

2.ذاريات (۵۱) / ۵۶

صفحه از 159