معرفی كتاب الشريعه - صفحه 152

بغداد ساكن بوده است و در همان سال جهت زيارت عازم مكّه مى شود و از خداوند مى خواهد كه اقامت در مكّه را روزى او كند. وى از آن تاريخ تا سى سال بعد، يعنى تا هنگام فوت خود، در مكّه ساكن مى شود. طبق گفته زركلى، او در كتاب الشريعة از حدود هشتاد نفر از مشايخ، حديث نقل نموده است. و بسيارى نظير ابراهيم بن اسماعيل بن جعفر بن محمّد القاضى، ابو جعفر الحسنى المكى، نيز قاضى الحرمين، و احمد بن عبد اللّه بن احمد ابو نعيم الاصفهانى الحافظ از او حديث نقل كرده اند. بسيارى از علما در وصف او مطالبى آورده اند كه به پاره اى از آنها اشاره مى كنيم.
خطيب بغدادى: كان ثقة صدوقاً ديّناً وله تصانيف. ابن البنا: كان اماماً ناصحاً و ورعاً صالحاً و كلامه نيّراً واضحاً. ابن خلكان: صنف في الفقه والحديث كثيراً و كان صالحاً عابداً.
ياقوت الحُموى: الفقيه الشافعى كان ثقة صنف تصانيف كثيرة حدث ببغداد.
او در روش و عقيده سلفى مى انديشيده است. برخى مذهب فقهى وى را شافعى دانسته اند، دسته اى نيز او را مالكى و برخى ديگر حنبلى شمرده اند.

تأليفات

در منابع گوناگون به حدود 43 كتاب از نوشته هاى اُجُرى اشاره شده است.
عناوين برخى از آنها به اين شرح است:
1. اخلاق حملة القرآن 2. احكام النساء 3. اخبار عمر بن عبد العزيز 4. اخلاق العلماء 5. ادب النفوس 6 . الاربعين 7.الامر بلزوم الجماعة 8 . كتاب اهل البر و التقوى 9 . كتاب اوصاف الشيعة.

كتاب الشريعة

مؤلّف در اين كتاب، مسائل اعتقادى را به شيوه اهل سنّت و حديث ذكر كرده و بخشى را هم به فضايل پيامبر و صحابه اختصاص داده است. وى همچنين به ردّ انديشه هاى اهل بدعت و نقد آراى برخى از فرق مسلمين پرداخته است.
در بخش دوم كتاب روايات فراوانى درباره اهل بيت پيامبر ذكر شده است.

صفحه از 152