معرفی كتاب الشريعه - صفحه 151

معرفى كتاب الشريعة

قاسم جوادى

يكى از كتابهاى حديثى اهل سنت، كتاب الشريعة نوشته امام ابى بكر محمّد بن حسين اُجُرى(280 - 360 ق) است. اين كتاب با تحقيق وليد بن محمد بن نبيه سيف الناصر، همراه با مقدمه و ارجاعات شيخ عبد القادر الارنؤوط و عاصم بن عبد اللّه القريوى در مؤسسه قرطبه در سال 1417 ق در مكه مكرمه به چاپ رسيده است.
كتاب مجموعه 2129 روايت را در خود جاى داده و در موضوعات مختلف، از مباحث اعتقادى گرفته تا مباحث مربوط به خلفا و فضايل صحابه، رواياتى را گرد آورده است. هدف از اين نوشته، ضمن معرفى اجمالى مؤلّف و كتاب، پرداختن به مطالب مربوط به اهل بيت پيامبر در اين كتاب است.
نويسنده ۱ ملقّب به اُجرى و منسوب به دَرُبِ الاجُرْ از محلات بغداد است كه بسيارى از اهل علم ساكن آن بوده اند؛ امّا برخى گفته اند منسوب به اجر، يعنى همان گِل پخته است. وى قبل از سال 330 در

1.به نقل از مقدمه كتاب.

صفحه از 152