بررسي سير تاريخی كتابت حديث در شيعه - صفحه 76

هر كدام، چند هزار يا چند صد حديث انتخاب كنند و در كتاب هاى خود مرتب سازند. ۱ علامه امينى در مجلد پنجم الغديرگزارش مبسوط و مفصّلى از كثرت جعليات در اهل سنت ارائه كرده است. ۲
اما به گواه بررسى هاى تاريخى، در خصوص حديث شيعه مشكلات ذكر شده در حديث اهل سنت، به وجود نيامد و فاصله صدور حديث و كتابت آن به حدى نبود كه متضمن تغيير چشمگير در الفاظ حديث يا تغيير فاحش در معانى آن و از اين دو بالاتر، كثرت جعليات گردد.

1 . علل اهتمام شيعه به كتابت حديث

مى توان گفت كه بزرگان شيعه و در رأس آنها اصحاب ائمه اطهار عليهم السلام با الهام از فرهنگ قرآن و سنت و سيره رسول خدا صلى الله عليه و آله و امامان خود، از همان آغاز صدور حديث متعهد به ثبت و نگارش حديث شده و در اين راه پيش قدم بوده اند. از نظر انگيزه هاى قرآنى، طبق نقل مشهورِ مورد قبول فريقين، نخستين پيام وحى با فرمان «اقرأ» آغاز گرديد ۳ در سوره قلم ـ كه از قديمى ترين سوره هاى نازل شده قرآن است ـ خداوند به قلم و آنچه به نگارش در مى آيد، سوگند خورده است كه مطابق يكى از وجوه تفسيرى آيه، مقصودْ مطلق كتابت و نويسندگى است. ۴ در قرآن كريم همچنان از ابزار و ادوات نگارش، به طور مكرر، سخن به ميان آمده است. ۵ در آيه ديْن خداوند به مسلمانان توصيه مى كند:
يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبُم بِالْعَدْلِ ...۶
و سپس در فلسفه اين نگارش مى فرمايد:
ذَ لِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَـدَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ .۷
بديهى است در شرايطى كه در مورد يك امر اجتماعى ساده مانند قرض دادن اموال يا انجام معاملات، ثبت و كتابت اهميت داشته باشد، در مسائل فرهنگى و دينى ـ كه ماندگارى علوم، وابسته به كتابت است ـ اين كار از اولويت بيشترى برخوردار باشد. نكته مهم ديگر در قرآن، به كارگيرى مكرر

1.برخى از آمارها در اين خصوص قابل توجه است؛ از جمله آن كه: الف) احمد بن حنبل حافظ يك ميليون حديث بود و براى نوشتن المسند خود از هفتصد و پنجاه هزار حديث استفاده كرد (المسند وى، سى هزار حديث دارد). ب) مالك راوى صد هزار حديث بود، اما براى تأليف الموطّأ ابتدا ده هزار حديث انتخاب كرد و سپس در تجديد نظرهاى مكرر به چند صد حديث بسنده نمود. ج) بخارى در تأليف الصحيح خود ششصد هزار حديث در اختيار داشت. مسلم در تأليف الجامع الصحيح خود از سيصد هزار حديث بهره بردارى كرد.)ابو داود در تنظيم سنن خود پانصد هزار حديث در دست داشت و... ر. ك: علم الحديث، شانه چى، ص ۳۶ ـ ۴۵ ؛ اضواء على السنة المحمدية، ص ۲۹۶، ۲۹۹، ۳۰۸، ۳۱۷ و ۳۲۸ ؛ جوامع حديثى اهل سنت از همين مؤلف.

2.ر. ك. جوامع حديثى اهل سنت، ص ۲۹۷ ـ ۳۵۶.

3.مجمع البيان، ج ۱۰، ص ۷۸۰.

4.طبرسى مى نويسد: و قيل انّ ما مصدرية و تقديره و القلم و سطرهم فيكون القسم بالكتابه. (مجمع البيان، ج ۱۰، ص ۴۹۹).

5.ر. ك: تاريخ قرآن، محمود راميار، ص ۲۷۶.

6.سوره بقره، آيه ۲۸۲.

7.همان.

صفحه از 85