تاريخ : یکشنبه 1388/5/4 تاریخ ایجاد:
کد خبر: 2357
ويژگی‌های سيره پيامبر اعظم (ص) منتشر شد

ويژگی‌های سيره پيامبر اعظم (ص) منتشر شد

كتاب «ويژگی‌های سيره پيامبر اعظم (ص)» شامل مجموعه مقالات كنگرۀ «ويژگی‌های پيامبر اعظم (ص)»، به همت «مجمع جهانی تقريب مذاهب اسلامی» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران، در سال پيامبر (ص)‌ آثار زيادی انتشار يافت كه هر كدام سودمندی خاص خود را داشت. سال گذشته،مجمع جهانی تقريب مذاهب اسلامی، موضوع كنفرانس سالانه خود را «ويژگی‌های سيره پيامبر اعظم (ص)»‌ قرار داد.

در اين گنگره، شمار زيادی از متفكران از سراسر جهان اسلام حضور داشتند و هر كسی به فراخور حال خود مقاله‌ای فارسی يا عربی تقديم كرد؛ اكنون آن مقالات در دو مجلد يكی فارسی و ديگری عربی تدوين شده است.

شماری از عناوين مقالات فارسی كه جمعا ۳۰ مقاله است، عبارت اند از:

«آيين نبوی در ريشه‌كنی فتنه‌ها»

«سادگی و سهولت رفتار و احكام در سيره پيامبر (ص)»

«دفاع ديگران از پيامبر اعظم (ص)»

«ترويج نگرش خوش‌بينانه توسط رسول خدا (ص)»

«رفق و مدارا در سيره پيامبر اعظم (ص)»

«مراحل دعوت ابزارها و شيوه‌های فرهنگی»

«وحدت بر محور نظام تربيت نبوی»

«نگاه انسانی به محيط زيست»

«نگاه فراگير به سيره نبوی»

«رفتار پيامبر با پيروان اديان»

«نگاه خاورشناسان به پيامبر اعظم (ص)»

«از طور سينا تا غار حرا»

و «عملكرد جريان نفاق در عهد پيامبر (ص)».

كتاب «ويژگی‌های سيره پيامبر اعظم (ص)» در بهمن‌ماه سال‌جاری منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران، در سال پيامبر (ص)‌ آثار زيادی انتشار يافت كه هر كدام سودمندی خاص خود را داشت. سال گذشته،مجمع جهانی تقريب مذاهب اسلامی، موضوع كنفرانس سالانه خود را «ويژگی‌های سيره پيامبر اعظم (ص)»‌ قرار داد.

در اين گنگره، شمار زيادی از متفكران از سراسر جهان اسلام حضور داشتند و هر كسی به فراخور حال خود مقاله‌ای فارسی يا عربی تقديم كرد؛ اكنون آن مقالات در دو مجلد يكی فارسی و ديگری عربی تدوين شده است.

شماری از عناوين مقالات فارسی كه جمعا ۳۰ مقاله است، عبارت اند از:

«آيين نبوی در ريشه‌كنی فتنه‌ها»

«سادگی و سهولت رفتار و احكام در سيره پيامبر (ص)»

«دفاع ديگران از پيامبر اعظم (ص)»

«ترويج نگرش خوش‌بينانه توسط رسول خدا (ص)»

«رفق و مدارا در سيره پيامبر اعظم (ص)»

«مراحل دعوت ابزارها و شيوه‌های فرهنگی»

«وحدت بر محور نظام تربيت نبوی»

«نگاه انسانی به محيط زيست»

«نگاه فراگير به سيره نبوی»

«رفتار پيامبر با پيروان اديان»

«نگاه خاورشناسان به پيامبر اعظم (ص)»

«از طور سينا تا غار حرا»

و «عملكرد جريان نفاق در عهد پيامبر (ص)».

كتاب «ويژگی‌های سيره پيامبر اعظم (ص)» در بهمن‌ماه سال‌جاری منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :